Proč neodstraňovat reklamu z ICQ a Windows Live Messengeru?

Provoz u nás nejrozšířenějšího komunikačního programu ICQ je sponzorován reklamou, se kterou se setkáte jak v hlavním okně aplikace, tak při startu v samostatném okně nebo v okně při komunikaci. Reklamou je obohacen také Windows Live Messenger od Microsoftu, který je u nás sice vnímám stále jako novinka, z celosvětového hlediska patří mezi nejpoužívanější. Reklamní prvky v obou programech jsou trnem v oku mnoha uživatelům, kteří se pak často uchylují k řešením, jež výrobci programů vidí jen neradi.

Odstraňovače reklamy byly, jsou a budou. Pokud některý program po své instalaci přinese do systému tajně různé podpůrné nástroje pro zobrazování reklamy a špehování uživatele, je to jistě nemilé. Nikdo se pak nemůže divit, že uživatelé sahají k řešením jako je Ad-Aware a reklamní soubory ze systému odstraňují.

Hrozí riziko při odstranění reklamy?

Něco jiného však je, když reklama není skrývaná, zobrazuje se pouze v rámci okna aplikace, a uživatel o ní ví od prvních kroků instalace. Násilné odstraňování reklamních prvků z aplikací pomocí různých patchů, které upravují původní soubory aplikace je nejenom v rozporu s licenčním ujednáním, které jste při instalaci programu odsouhlasili, ale může způsobit (a způsobuje) problémové chování takto upravených aplikací. 

Windows Live Messenger

Přes Windows Live Messenger si můžete povídat s robotem encyklopedie Encarta nejenom o vážných věcech

Stejně, jako jsem proti násilnému počešťování cizojazyčných aplikací, nedoporučuji vám ani násilné odstraňování reklamy z programů. Když si totiž nějaký program takto zprzníte a nebude fungovat správně, nenadávejte pak jeho výrobci, ale spíše sobě, že jste vůbec antireklamní patch použili. 

ICQ

Originální ICQ nabízí mnohem více zábavných doplňků než alternativní klienti

Co se týče reklamy v komunikačních programech ICQ a Windows Live Messenger, ani zde nedoporučuji její odstraňování. Navíc si uvědomte, že technické zázemí k provozu komunikační sítě a vývoj programů stojí nemalé částky a výrobci musí z něčeho zaplatit své programátory. Můžete sice používat tzv. alternativní komunikační klienty, které jsou bez reklamy a pracují se stejnými protokoly, nicméně je to určité parazitování na technologii, která něco stála. Navíc alternativní komunikátory mají často problém se správným fungováním – viz Miranda a její nutnost výměny po každé změně uzavřeného komunikačního protokolu u ICQ. Není pohodlnější používat originální komunikátor?

Jak to vidí Microsoft a Atlas.cz

Zajímalo mě, jak se na reklamu ve Windows Live Messengeru a ICQ tváří firmy, které jsou s těmito programy spjaty. Oslovil jsem tedy zástupce Microsoftu, jakožto výrobce Windows Live Messengeru, a společnosti Atlas.cz, jakožto českého distributora reklamy v ICQ. Zeptal jsem se nejenom na odstraňování reklamy, ale i na její přínos pro výrobce, zpětnou vazbu od uživatelů a na postoj obou firem k alternativním komunikátorům. 

Za Microsoft odpovídal Lukáš Křovák, Windows Client Product Manager. Za společnost Atlas.cz se vyjádřila Michaela Kadlecová, produktová manažerka. 

Byl vývoj WLM nebo ICQ tak náročný, že je třeba jeho financování pomocí reklamy v programu? Resp. jaký je jiný důvod její přítomnosti?

Lukáš Křovák, Microsoft: Důvod pro přítomnost reklamy je jediný, a to obchodní. Vývoj jakéhokoliv programu je spojen s investicemi do technologií, lidí a infrastruktury. Všechno toto musí být reálně z něčeho placeno a bohužel neexistuje žádná služba na Internetu, která by mohla být bezplatná. Internet stojí na připojení, serverech a fyzické správě, která je vždy spojena s finančními náklady (elektřina, hosting, datová úložiště, investice do HW, pracovní náklady).

Naše společnost je navíc kótovaná na burze a musíme se zodpovídat akcionářům za výsledky a návratnost jejich investic. Nejsme bohužel instituce, která by měla jiný zdroj příjmu, než jsou naše produkty a řešení, tudíž většina věcí, které děláme, má své obchodní hledisko, které však, a to zdůrazňuji, není jediným kritériem a posláním naší společnosti. 

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Reklama se v ICQ zobrazuje z důvodů pokrytí nákladů na vývoj a údržbu programu, ale také za účelem generování zisku.  Uživatel při registraci vyplňuje svůj profil, což nám umožňuje snadněji cílit na vybrané skupiny. To je přínosem nejen pro inzerenty,ale také pro samotné klienty ICQ.

Jak se díváte na odstraňování reklamy z komunikačního klienta pomocí různých patchů? Určitě je to v rozporu s licencí k programu. 

Lukáš Křovák, Microsoft: Ano, zásahy do kódu jsou v rozporu s licencí programu.

 

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Při registraci uživatel vyjadřuje souhlas s licenčními podmínkami a v těch je jasně řečeno, že originální klient nesmí být nijak upravován.

 

Máte známky o tom, že by reklama uživatele obtěžovala? 

Lukáš Křovák, Microsoft: Nemyslím si, že by reklama, která je součástí produktů Windows Live, byla za hranicí únosnosti pro uživatele, takže její přítomnost není otravující a většina uživatelů s tím nemá problém, stejně jako s reklamou na internetu.

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Myslíme si, že reklama v ICQ není nějak obtěžující. Podle našich výzkumů jsou uživatelé ICQ ve většině případů s reklamou srozuměni a dobře chápou, že je nutná pro pokrytí nákladů na chod sítě a vývoj programu. Dále si uživatelé mohou nastavit, že, pakliže si to nepřejí, se jim určitá reklamní plocha zobrazovat nebude, což je jistě vstřícný krok směrem k nim.

Jsou nějaká pravidla pro zadavatele reklamy? Například zákaz příliš výrazných a blikajících prvků? 

Lukáš Křovák, Microsoft: Ne. Jsou definovány rozměry, žádná pravidla na výraznost nejsou stanovena. Každý zadavatel reklamy se snaží maximalizovat její účinnost a v případě, kdy výrazné a blikající prvky vedou k požadovanému cíli, může je zadavatel použít. Jediná pravidla, která jsou definována se týkají obsahu, tzn. že se nebude objevovat reklama zaměřená na propagaci výrobků nebo služeb směřujících k obecně kontroverzním tématům (sex, hazard, ...).

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Každá kampaň je posuzována individuálně.Zadavatel reklamy by měl ctít obecné zákony a pravidla, ale také etické kodexy. Nejedná se o žádná zásadnější omezení. Určitě se na ICQ nesetkáte s kreativou, která by urážela, byla rasistická či měla náboženský podtext.

Budete uživatele, kteří různé nepovolené patche na WLM aplikují postihovat? Resp. máte možnost zjistit, zda se reklama v programu zobrazuje? 

Lukáš Křovák, Microsoft: Uživatelé zatím nepoužívají tento způsob zabraňování zobrazení reklamy v takové míře, abychom přistoupili k tomuto kroku. V případě, že počet takovýchto uživatelů přeroste akceptovatelnou mez, budeme zvažovat kroky, které budou vynucovat dodržování našich licenčních podmínek.

Je zapotřebí, aby si uživatelé uvědomili, že se službami, které jsou poskytovány zdarma, jsou spojeny finanční náklady a ty je zapotřebí z něčeho hradit. Reklama je tak nástrojem, který umožňuje uživatelům získat něco zdarma, její zabraňování může paradoxně vést k problémům na straně poskytovatele a následně i poklesu kvality služby nebo jejímu zániku. Poskytovatelé zase musí vhodně zvolit únosnou mez, tak aby uživatelé byli ochotni ji akceptovat. I v této oblasti existuje velmi konkurenční prostředí, které koriguje podíl reklamy a drží ji podle mého názoru na rozumné míře. 

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Tito uživatelé jsou vlastně postihováni sami. Podporován je pouze oficiální klient a uživatelé alternativních klientů tak nemohou využívat spoustu funkcí, které získají s oficiální verzí.

Jaký argument pro uživatele tzv. alternativních klientů, které pracují se stejným protokolem, máte k tomu, aby používali pouze původní software? Sledujete, proč jsou alternativní komunikátory vyhledávány? 

Lukáš Křovák, Microsoft: Jediný argument, který má své logické opodstatnění je možnost využití dalších produktů a služeb v rámci Windows Live. Propojení například Messengeru s Hotmailovým účtem nebo webovým prostorem na Spaces, a v budoucnu s dalšími službami, umožňuje uživateli rychlý přechod mezi jednotlivými službami bez zbytečných administrativních úkonů (zadávání loginů, hesel, webových adres apod.).

Dostupnost všech služeb a informací o novinkách a mých kontaktech, dostupných prostřednictvím domovské stránky služby Windows Live (home.live.com), je také dobrým argumentem. Na trhu existuje několik produktů, které se specializují na určitou oblast a mají i velký tržní podíl, nicméně jenom několik společností nabízí kompletní portfolio služeb a aplikací, které vytvářejí celek a přinášejí uživatelům výhody v podobě úspory času a nových možností, vyplývajících z propojení aplikací a služeb.

Mnoho uživatelů časem dospěje k názoru, respektive potřebě, tyto roztroušené služby sloučit nejlépe na jednom místě. Proto by se všichni noví uživatelé měli zamyslet, jaké služby by mohli v budoucnu využívat a jaké možnosti jednotlivé společnosti nabízejí. 

K druhé otázce: Důvodem, proč uživatelé vyhledávají alternativní komunikátory, je skutečnost, že ve svém okolí má většina z nás přátele a známé, kteří historicky používají různé produkty s různými protokoly. Proto padá logická volba na komunikátory, kteří kombinují několik alternativních protokolů. Důvod, proč produkty nabízené komerčními subjekty, jako je například Microsoft, neobsahují možnost komunikace s některými protokoly (např. ICQ), spočívá v dodržování podmínek stanovených liceční smlouvou konkurenčních produktů. My si nemůžeme dovolit obcházet nebo nedodržovat tyto podmínky, a to jednak z důvodů etických, tak z důvodu trestně právní odpovědnosti.

Michaela Kadlecová, Atlas.cz: Těch argumentů je celá řada. Hlavní nedostatek ostatních klientů je nekompatibilita v celé řadě funkcí. Pokud máte neoriginálního klienta, pak:

  • si nepošlete soubor (velká výhoda ICQ je posílání opravdu velkých souborů, které lze e-mailem posílat jenom těžko)
  • neuvidíte speciální statusy, které lze v originálním klientovi vytvářet
  • nenavážete hovor, videohovor
  • nepošlete si pochopitelně zprávu SMS
  • nezobrazují se vám správně smajlíci
  • nelze používat funkce, se kterými přišla nejnovější verze (přepis slov na obrázky, slovníky…)

Proč jsou alternativní klienti využívaní? Někdy je to zřejmě i věc módy a někteří uživatelé zřejmě požadují jiné funkce. V naší republice jich však je naprostá menšina. Mnoho uživatelů používalo jiného klienta a síť pro přenos hlasu, ale to je již minulostí – přenos hlasu je již dostatečně kvalitní, a proto není důvod chodit jinam.

Převáží u vás výhody originálních klientů bez úprav?

Tolik tedy vyjádření zástupců Microsoftu a Atlas.cz. Každý asi ví, že alternativní komunikátory nenabízí tolik zajímavých funkcí jako původní programy a často mají problémy s fungováním – nikoli kvůli chybě, ale spíš kvůli obcházení uzavřených komunikačních protokolů jiných společností. Na druhou stranu otevřenost těchto programů mnohdy dává prostor pro vznik doplňkových modulů, které nabízí funkce v originálních komunikátorech nedostupné. 

Používáte originální ICQ či Windows Live Messenger nebo dáváte přednost programům typu Miranda, Pidgin (bývalý Gaim) a spol.? Jaké funkce vám v originálních programech chybí? Podělte se o své názory v diskuzi pod článkem.

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Autor článku: Jan Polzer

Tvůrce webů z Brna se specializací na Drupal, WordPress a Symfony. Acquia Certified Developer & Site Builder. Autor několika knih o Drupalu.
Marketing Director v Lesensky.cz. Ve volných chvílích podnikám výlety na souši i po vodě. Více se dozvíte na polzer.cz a mém LinkedIn profilu.

Komentáře k článku

návštěvník

wlm je dobry program. preto ho aj pouzivam. presvedcil ma vo videohovoroch ale aj tym, ako dobre funguje a uzivatelsky prijemne vyzera.

to naopak icq originalny klient nesplnuje ani jedno. a to este nehovorim o narocnosti na vykon pc (nejde o to, ze by to moje pc nezvladlo. ale o princip, ze program na "kecanie" nemoze zaberat take mnozstvo pamate)

argumenty pani kadlecovej:
* si nepošlete soubor (velká výhoda ICQ je posílání opravdu velkých souborů, které lze e-mailem posílat jenom těžko)
>priblizne gigove subory, posielane z jedneho alternativneho klienta na iny, bezproblemovo.

* neuvidíte speciální statusy, které lze v originálním klientovi vytvářet
>vidim a aj vytvaram

* nenavážete hovor, videohovor
>na taketo veci mam wlm k plnej spokojnosti.

* nepošlete si pochopitelně zprávu SMS
>ja osobne nepotrebujem, na to mam mobil

* nezobrazují se vám správně smajlíci
>dokonca vacsinou viem presnejsie, co dany smajlik znamena, ako odosielatel

* nelze používat funkce, se kterými přišla nejnovější verze (přepis slov na obrázky, slovníky…)
>opat funkcie pre mna nepotrebne

návštěvník

ok, kdyz tak chvalis ICQ a MSN ... jelikoz nechci porusovat pravidla (obe maji klauzulu, ze nesmi byt pouzitej jinej nez oficialni klient), nemohu vyuzit ani jednu sit. Proc? neni oficialni linux klient. ICQ2Go nechci. po dalsi, jabber funguje bezplatne nicmene ho dela mnoho lidi zadarmo a samotnej stroj, kde bezi jabber server take neco stoji. a jde to take bez reklam ...

návštěvník

osobně pro ICQ používám Mirandu. Oficiální klient mi příjde přeplácaný, s nedostatečnými fcemi a neskutečně paměťově náročný (to že mám 2GB RAM neznamená, že jimi budu plýtvat).

Také ta reklama mi příjde už docela přehnaná. Nejen že je v hlavním okně, ale i v konverzačním okně je takový obrovský reklamní pruh.
Kdežto třeba WLM, má decentní reklamu pouze v hlavním okně programu. Nijak neruší, prostě mi to příjde mnohem lépe řešené než u ofic. ICQ klienta.

Jak už zjevně vyplynulo, používám originálního klienta WLM (pro mirandu sice také existuje plugin, ale podporuje jen základní věci), který mi připadá narozdíl od originálního ICQ klienta, opravdu propracovaný.
Má spoustu vynikajících fcí, decentní reklamu (žádný antireklamní patch tedy nepoužívám) a umí mnohem lépe hospodařit s pamětí.

Mimochodem tento text mě docela zaujal: "neuvidíte speciální statusy, které lze v originálním klientovi vytvářet".
Nevím kde na to přišli, ale já v Mirandě nemám se speciálními statusy vůbec problém, stejně tak jako třeba klient QIP, který používá moje mamka a bratr.

Také celková funkcionalita Mirandy, vybavené několika pluginy mi příjde mnohem větší než u originálního ICQ klienta. Je sice trochu složitější na konfiguraci, ale možnosti přizpůsobení jsou skvělé.

Mimochodem můžu se zeptat co ten robot encyklopedie Encarta? To stačí napsat na ten indentifikační e-mail, co je na tom screenshotu (encarta@botmetro.net) a povídám s encyklopedií? :)
Velice zajímavé, díky za tip, vyzkouším :)

návštěvník

Tak teda nevím nevím, kde ta paní z atlasu sebrala, že nejdou posílat velký soubory. Já osobně mám Qip(infium beta2 a klasickej 8040) a nedělá mi problém poslat 1GB soubor komukoliv jinému, kdo má qip, icq nebo dobře nastavenou mirandu...co se WLM týče, nainstaloval jsem ho, ale vzhledem kotmu,že v okolí neznám nikoho, kdo ho má, nemám zatím žádnou možnost ho odzkoušet, leč když by WLM fungoval i jako ICQ klient, asi bych po něm šáhl určitě raději než po ICQ6, kteréjak již bylo zmiňováno, má šílené hw nároky je horzně přeplácané jak graficky, tak reklamou. Staré dobré icq lite bo pro verze, co dříve byly...nebo aspoň icq 5.1, tyhle verze dle mého jsou nejpovedenější z celé série icq....verze 6 je dle mého osobního názoru pouze krokem zpět...

návštěvník

Přenos souborů v jabberu funguje, gigabajtový disk jako VIP uživatel k tomu mám, User mood má přijít během prosince, reklamy žádné, stabilita výborná, telefonní hovory přes Gizmo a zadarmo.... nemám důvod používat žádného oficiálního klienta.

návštěvník

Bohužel, je opravdu škoda, že Microsoft nenabízí pro Windows Live Messenger něco podobného jako pro Windows Live email, kde si za €20/rok mohu koupit 10GB namísto 5GB, a navíc nemám ve WebUI a pod emaily žádné reklamy. Platím si takto na Live.com dva účty, je to (stále směšných) €40/rok, a považuji to za skvělou hodnotu.

Rád bych místo (například) €20 platil za účet třeba €30 a měl i WLM legálně bez reklam. Ale nejde to. Myslím, že to je dost "bota" ve strategii Microsoftu, řada uživatelů by těch pár € i u WLM zaplatila, než dělat něco nelegálního.

Bohužel, nemají možnost...

Nakonec i ten 10GB účet za €20/rok je velice nesnadné koupit, Microsoft jej nijak neinzeruje, a člověk pokud nezná přesné URL, tak si jej prostě nekoupí.

Osobně tuto strategii nechápu, myslím, že Microsoft by na internetu mohl razantně zvýšit zisk, pokud by jen trošku chtěl.

návštěvník

Hm od kdy je na odstraneni reklm v icq a podobnych aplikacich potreba nejaky program?

Ono totiz staci v IE nastavit neexistujici proxi adresu a ihned po tom zmizi i veskere reklami a pro web pouzivat firefox.

Jednoduch ucelne hezke rychle a nenarocne reseni.

návštěvník

Vy děláte jako by autor ICQ komerčního klienta byla nějaká charitativní společnost :)

A že vytvoení protokolu stálo peníze... To není pravda. Náklady na vývoj i provoz se už nesčetněkrát vrátily. Proč to otevřeně nepřiznat.

to je jako byste lidem řikal.. koukejte se na televizi když běží reklama.. víte kolik to čespou pojištovnu stálo? :)))

návštěvník

Pindy ... radeji kdyby to jejich ICQ/WM stalo za neco, jenze ne ... jabber ma mnohem vetsi moznosti, at jiz transporty ICQ/AIM/dalsi, zpravy o pocasi, jabber disk, RSS ... je to svobodne (muzu si pro to napsat bota, je k dispozici specifikace i knihovny), umi to MUC, proste ICQ nic neumi tak proc bych ho mel pouzivat? Nerkuli ze neni k dispozici pro Maca ani Linux (vyjma ICQ2go, ale kdo chce mit vsechno v browseru, ze ... )

návštěvník

Poskytuje pro psaní takových botů Microsoft nějaké SDK?

Profile picture for user Jan Polzer

Jasně. Ve Visual Studiu (nebo nějaké Express edici) si vytvoříte novou Class Library. Přidáte using Microsoft.Messenger, ze složky, kde je nainstalován WLM si referencujete knihovnu MessengerClient.dll a vytvoříte něco takového:


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using Microsoft.Messenger;
namespace CallCenterMessenger
{
public class Bot : IMessengerAddIn
{
MessengerClient _messenger;
#region IMessengerAddIn Members
public void Initialize(MessengerClient messenger)
{
_messenger = messenger;
_messenger.AddInProperties.FriendlyName = "Odpovídač";
_messenger.AddInProperties.PersonalStatusMessage = "Zeptejte se na nabídku služeb";
_messenger.IncomingTextMessage += new EventHandler(_messenger_IncomingTextMessage);
}
void _messenger_IncomingTextMessage(object sender, IncomingTextMessageEventArgs e)
{
if (Regex.IsMatch(e.TextMessage, "e-?mail", RegexOptions.IgnoreCase))
{
_messenger.SendTextMessage("Detailní informace o službě e-mail najdete na http://...", e.UserFrom);
}
else if (Regex.IsMatch(e.TextMessage, "vyhled.v.n.", RegexOptions.IgnoreCase))
{
_messenger.SendTextMessage("Detailní informace o službě vyhledávání najdete na http://...", e.UserFrom);
}
else if (Regex.IsMatch(e.TextMessage, "novin", RegexOptions.IgnoreCase))
{
_messenger.SendTextMessage("Detailní informace o službe zasílání novinek najdete na http://...", e.UserFrom);
}
else
{
_messenger.SendTextMessage("Dobrý den, o jakou službu máte zájem?" + Environment.NewLine +
"E-mail" + Environment.NewLine +
"Vyhledávání" + Environment.NewLine +
"Zasílání novinek", e.UserFrom);
}
}
#endregion
}
}

Bohužel nemůžu to zde podrobněji vysvětlit třeba formou samostatného článku. Už jsem se o tom na dvou stranách rozepsal stylem krok za krokem v časopisu Computer 22/07, takže článek bych tu mohl vydat až za pět let... Každopádně k výše uvedenému kódu Vám mohu nabídnout projekt z Visual Studia. Soubor BasicMessengerBot.zip stačí rozbalit a otevřít ve Visual Studiu a podívat se jak funguje. Opravdu je to naprosto jednoduché.

Jan Polzer, Maxiorel.cz,
Archiv Screenshotů

návštěvník

Osobně pro XMPP používám http://code.google.com/p/sleekbot/, ale samozřejmě mohu si vybrat knihovnu v mnoha dalších oblíbených jazycích (a to nejen pro napsání bota, ale i jinéhu typu klienta, serveru, služby...) A to bez obav, že bych porušoval nějakou licenci, nebo bez nutnosti členství v nějaké vývojářeské "komunitě" Microsoftu, abych se dostal k dokumentaci protokolu.

návštěvník

K čemu je nám svoboda jabberu, když jednak téměř nikdo jabber nepoužívá a pak také nikde nemáme záruku, že nám bude account na jabber serveru k něčemu dobrý. Co když se jednoho krásného dne rozhodne provozovatel jabber serveru že s tím sekne ? Osobně jabber account mám na největším českém jabberovském serveru už asi rok a do dneška nemám jediného člověka jedoucího na tom svobodném protokolu ve svých kontaktech. Mám tam pouze ICQ transporty. Mimochodem - ve světě je opravdu nejpoužívanějším kecálkem WM.

návštěvník

zřejmě proto, že si nepochopil, že jabber není brána do ICQ ...

návštěvník

Když budeš dřepět na zadku a čekat, až někdo náhodou uhodne tvoje Jabber ID, tak asi žádné kontakty opravdu mít nebudeš. :)

Stav se někdy na nějaké konferenci na conf.netlab.cz, začni třeba na talk@conf.netlab.cz, a uvidíš, najdeš tam třeba nějaké přátele, vyměníte si JID a je to.

Osobně nemám problém se shánením kontaktů.

návštěvník

Tak si mě přidej, člověče :), potkáš mě, mezi jinými jednou za čas na talk@conf.netlab.cz.

Když se jednoho krásného dne jeden provozovatel jabberu rozhodne s tím seknout, přejdeš k jinému :). Jako u e-mailu, v tom je ten hlavní rozdíl.

návštěvník

Na text. komunikaci JABBER(klient JABBIM, když nejde tak PIDGIN).
Na hlas. komunikaci SIP(Ekiga).

NEJVĚTŠÍ VÝHODA???
nechodí mi spam jako na ICQ, mám tam jenom inteligentní lidi a žádný výpadky :) Ale teda když mi třeba 5x denně někdo napíše totální kravinu(převážně HOAX), tak už to je na infarkt... - je to spíš častější, přitom jsem na ICQ měl jenom pár lidí :D ALE KDYŽ MI NĚKOLIKRÁT DO TEJDNE PŘIJDE ODKAZ NA VIR, TO UŽ JE VRCHOL!!

návštěvník

Na WLM nemám zatím bohužel žádné kontakty, takže ho nemám spuštěný moc často. Co mě ale trošku zarazilo je obsah té reklamy. Samotná reklama jen pod kontakt listem mě vůbec nevadí, čekal bych ale že Microsoft využije tuto malou reklamní plochu nějak lépe než propagací Live Messengeru, nebo sady nových smajlíků. Teda alespoň si nepamatuju že bych tam viděl reklamu na něco jiného než ty smajlíky nebo WLM. Taková reklama přece nemůže přinést žádné zisky, nebo se pletu?

Profile picture for user Jan Polzer

V první řadě alespoň naláká na další služby Windows Live. A obrovský potenciál v podobě reklamních ploch u velkého množství uživatelů, dává do budoucna různé možnosti využití.

Jan Polzer, Maxiorel.cz,
Archiv Screenshotů

návštěvník

No právě, pochopil bych kdyby tam byla reklama na ostatní Live produkty, ale dávat reklamu do WML na WML mi přijde divné (něco jako by na těchto stránkách byl banner s odkazem na tyto stránky :-)). No snad zůstane velikost a umístění reklamy i v příštích verzích WML stejná.

návštěvník

mno tady v ČR to tuším ještě ta reklama moc nefunguje, ale pokud se nepletu, tak v třeba v USA tam běží normální reklama.
Ale už jsem tam párkrát zahlédl reklamu na jednu hru, byl to tuším nějaký Warcraft nebo něco s takovým názvem, ale obvykle je tam právě ta reklama na ty smailíky, Windows Calendar nebo právě WLM.

návštěvník

Kdyby ta reklama v ICQ6 byla tak neobtěžující, tak mlčím, leč není. Nevím čím to je, ale mám nové čisté Windows XP (SP2), nainstaloval jsem ICQ6 a kdykoliv píšu a naskočí nová reklama, textbox ztratí focus (jakobych klikl mimo text) a já pokračuju v psaní a teprve pak si všimnu, že polovinu nemám...

návštěvník

Davam prednost alternativam Pidgin je docela fajn a QIP tiez moze byt..zvecsa idem aj tak na IRC v opere

WLM 8.5 moze byt zaujimavy program pouzival som jeden cas starsiu verziu no problem je, ze malo ludi ho pouziva v CZ na SK a nie su ochotný nan prejst a ak po stiahnuti jednotneho WLinstaller.exe instalatoru sa udeje ze na nich vyskoci chybova hlaska tak ich urcite prejde aj chut nan vid obrazok nizsie ;)..jednoduchsie by bolo pre mna si stiahnut Install_WLMessenger.msi ako toto tu co prv nieco zistuje a nakoniec to aj tak nefunguje a dalsie potrebne subory nestiahne...:(

http://img227.imageshack.us/img227/7163/wlinstallererrortx5.png

návštěvník

Řekl bych, že si lidé z Atlasu vcelku věří, protože to, že nepošlete přes alternativu soubor je vcelku blábol, dokonce i na videohovorech pro alternativ messengery se pracuje. Za všechny jmenuji trillian, žádné reklamy, uživatelsky přívětivé, a nejen to.

Přidat komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Poslední komentáře
Nové diskuze
Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru