Podmínky ochrany osobních údajů

Při odeslání komentáře si tento web, resp. jeho provozovazel ukládá IP adresu diskutujícího. Není zobrazena veřejně a přístup k ní má jen provozovatel tohoto webu. Vyplníte-li další údaje, jako například své jméno, e-mailovou adresu nebo odkaz na web, uvidí je ostatní čtenáři webu.

Osobní údaje uložené do webu při registraci a vkládání komentářů nebo příspěvků do diskuze nejsou využívány k marketingovým účelům. E-mailová adresa uživatele webu slouží jen k zasílání upozornění s reakcemi na jeho příspěvky.

Uživatel má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Provozovatel webu používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie. Uživatelé si mohou personalizovanou inzerci odhlásit pomocí nastavení reklam.

Kontaktní údaje provozovatele webu ve věcech týkajících se těchto podmínek:jan.polzer@maxiorel.cz.

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2018.

slevové kupony

Přidat komentář