Je pro vás Composer v Drupalu 8 problém? Zkuste Ludwig

Možnost instalovat, aktualizovat a udržovat Drupal 8 pomocí nástroje Composer je docela známá. Často ale narážím na problém s přejmenovanými balíčky, kvůli kterým pak není možné aktualizovat některé moduly a knihovny. Řešení se jmenuje Ludwig.

Reklama

Composer je balíčkovací systém pro PHP, který možná znáte z frameworku Symfony nebo Silex. Když se objevil v Drupalu 8, docela se mi ta myšlenka zalíbila. Řada modulů totiž využívá knihovny třetích stran a jen je do Drupalu nějak integruje. Udržovat je v aktuální podobě ručně? To je dost problém.

S použitím příkazového řádku a Composeru je to ale otázka chvilky. Pokud s jeho pomocí nainstalujete celý Drupal, pak vám poslouží nejenom pro instalaci doplňkových knihoven vyžadovaných moduly, ale také pro kompletní správu Drupalu místo drushe.

Když jsem Composer použil na prvním projektu s Drupalem 8, byl jsem nadšen. Fungovalo to jako v Symfony a na první dobrou.

Dobrý pocit mě opustil hned poté, co jsem chtěl web aktualizovat. Spuštění aktualizace přes drush selhalo, ruční aktualizace jádra Drupalu selhala zrovna tak. Vše ztroskotalo na tom, že aktualizace přepsala věci z Composeru.

Ovšem stejně tak selhala aktualizace přes Composer. Onen modul, který jsem s ním do webu začlenil, byl nějakým způsobem v Composeru napojen na modul Coder. Tomu se pravděpodobně přejmenovalo úložiště a já se dostal do pasti, kdy jsem s Composerem nebyl schopen úspěšně dokončit celý aktualizační proces.

Zkrátka, použití Composeru v Drupalu 8 může být přínos, ale zrovna tak peklo bez řešení, které byste měli zcela ve své režii.

Další věc, kdy s Composerem narazíte, je Drupal na klasickém hostingu bez přístupu na ssh a příkazový řádek.

Ludwig je náhrada Composeru pro Drupal 8

Naštěstí jsem objevil modul nazvaný Ludwig. Jeho smysl bych popsal jako náhražku Composeru pro všechny, kdo nemohou klasický Composer spustit. Z jakéhokoli důvodu.

Po zapnutí modulu stačí spustit příkaz z nástroje Drush nebo z Drupal Console. Ludwig se podívá, zda některé z modulů vyžadují přítomnost knihoven třetích stran a do Drupalu je stáhne. A pokud to nemůžete udělat z příkazového řádku, navede vás, jak a kam potřebné knihovny doinstalovat ručně.

Modul Ludwig a přehled vyžadovaných knihoven v Drupalu 8

Vřele doporučuji. Vyzkoušel jsem v kombinaci s modulem Address a funguje zcela bez problémů. Navíc mě dostal z kaše, protože původně jsem tento modul kvůli závislostem instaloval právě přes Composer a posléze nemohl projít aktualizací.

Modul Ludwig vám pomůže také s instalací všech závislostí pro Drupal Commerce, pokud nechcete či nemůžete použít Composer.

Reklama

Přidat komentář