Průvodce redakčním systémem MODx

Tento článek o systému MODx je určen lidem, kteří se chtějí naučit pracovat s rychlým redakčním systémem na bází programovacího jazyka PHP, s použitou technologií AJAX a ukládáním informací do databáze MySQL. A samozřejmě za předpokladu, že chcete při tvorbě webu dodržet všechny zásady SEO.

K čemu je MODx určen a jeho největší výhoda

Redakční systém MODx je dle mého názoru vhodný hlavně pro malé osobní čí firemní stránky. Redakční systém nevyžaduje náročné požadavky hostingu. A umožňuje mít na každou kategorii či článek jiný vzhled webu.

Požadavky webhostingu

Podporované webové servery: Apache 1.3.x - 2.2.x, IIS 6.0 a vyšší, Lighttpd, Zeus, Nginx

Kompatibilita s PHP: minimum verze 4.3.11 - doporučeno 5.2.9 a vyšší, GD knihovny a Freetype (používá se pro zobrazování  captchy a zobrazování souborů).

Databáze:  MySQL 5.0.67 a vyšší

Další požadavky: povolené mod_rewrite a .htaccess, Safe_mode off, Register_globals off, Memory_limit 32MB  vyšší.

Instalace MODx

1. Spusťte svůj oblíbený FTP klient a překopírujte soubory na server. Rovněž nezapomeňte vytvořit v administraci webhostingu či pomocí phpMyAdmin databázi s kódováním UTF-8 (utf8_unicode_ci ).

2. V prohlížeči zadejte adresu webu např. www.nazevvasehowebu.cz. V červeném dialogu klikněte install now. Na další stránce ponechejte jazyk english a stiskněte tlačítko next.

3. Nyní byste měli vidět Installation Mode a zaškrtnuté políčko New Installation.
Stiskněte tlačítko next.

4. Vyplňte Database host (databázový server), Database login name (uživatelské jméno), Database password (vyplňte heslo). Stiskněte Test database server connection and view collations.

5. V dalším kroku vyplňte Database name: (název databáze), Table prefix: ( perfix tabulek, doporučuji změnit). Zbytek nechejte tak, jak je přednastaveno a stiskněte Create or test selection of your database.

Poznámka: V případě že máte databázi v jiném kódování, než je požadováno, tak políčko Connection method: změňte na SET NAMES.

6. Vyplňte Administrator username: (uživatelské jméno administrátora), Administrator email: (email administrátora), Administrator password: (heslo) a Confirm password: (zopakovat heslo).

7. Zvolte jazyk Czech a stiskněte tlačítko next.

8. V dalším kroku nechte vše tak, jak je přednastaveno. Dle vlastního uvážení si můžete zaškrtnout ukázková data (Sample Web Site). Stiskněte tlačítko next.

9. V dalším kroku na konci stránky musíte potvrdit licenci, zaškrtnutím. Stiskněte tlačítko Install.

10. V posledním kroku se vám automaticky smaže složka install. Stiskněte tlačítko close.

11. Změňte oprávnění souboru /manager/includes/config.inc.php jen pro čtení (chmod 644).

První přihlášení do administrace MODx

Zadejte do adresního řádku internetového prohlížeče např. www.nazevvasehowebu.cz/manager/ a zadejte přihlašovací údaje.

MODx

MODx

Nyní bude nejdůležitější nastavit editor TinyMCE aby nevkládal do textu HTML entity:

Zdroje - Správa zdrojů - Pluginy - TinyMCE Rich Text Editor

Klikněte TinyMCE Rich Text Editor a přejděte do konfigurace. U položky entity encoding  nastavte Raw. Nové nastavení uložte.

Zobrazování pěkných adres v MODx

Přejděte do Nástroje - Konfigurace systému - Zjednodušené URL  - Jednoduché URL adresy (zaškrtněte ano a uložte).  Nezapomeňte přejmenovat v hlavním adresáři  ht.access na .htaccess. Ve složkách assets a manager ponechte název ht.access

Zobrazení obsahu webu

V levém sloupci vidíte vytvořené stránky a složky (kategorie). Stránky lze přímo editovat čí vytvářet, stisknutím pravého tlačítka. Viz obrázky:

[inline:modx-2.png=MODx]

MODx

MODx

Jak vytvořit novou stránku nebo odkaz

Klikněte na Web - Nový dokument nebo Nový odkaz...

MODx

MODx

...nebo můžete  kliknout pravým tlačítkem na vytvořené složce, do které chcete umístit článek nebo odkaz, a zvolit zde vytvořit dokument nebo zde vytvořit link.

Podrobné vysvětlení pojmů MODx při vytváření nové stránky a odkazu

Nadpis - Sem napište název anebo titulek dokumentu. Pokuste se vyvarovat použití zpětných lomítek v názvu!

Dlouhý název - Zde můžete vložit dlouhý název vašeho dokumentu. Je to vhodné kvůli vyhledávání a mohl by víc charakterizovat váš dokument.

Popis - Sem můžete zadat podrobný popis dokumentu.

Zástupce dokumentu - Sem napíšete, jak se má zobrazovat název článku pro tzv. URL pěkné adresy.  Používejte číslice, písmena a pomlčky bez diakritiky.

MODx

MODx

Vlastnosti odkazu - Zde můžete zadat vlastnosti odkazu pro tuto stránku, jako target= nebo rel=.

Summary - Model stručného souhrnu dokumentu

Použitá šablona - Zde můžete vybrat šablonu, která bude v dokumentu použitá.

Nadpis menu - Nadpis menu je pole, které můžete použít ke znázornění krátkého nadpisu pro dokument umístěný ve vašem snipettu menu nebo modulech.

Index - řazení

Hypertextový odkaz - Sem vložíte odkaz

Jak v MODx vytvořit složku (kategorii)

V redakčním systému MODx se vytvářejí namísto kategorií složky. Složka se pak tváří na webu jako kategorie, ve které jsou umístěny články.

Vytvořte si nový dokument a v záložce nastavení stránky zapněte volbu Složka.

MODx

MODx

Kde najdu ID číslo složky a článku

ID čísla článků a složek jsou zobrazený po uložení vedle názvu.

Více článků na stránce, s klikatelným nadpisem článku a s komentáři

Vytvořte si složku (kategorii) a napište do editoru

[[Ditto? &parents='2' &display='2' &removeChunk='Comments' &tpl='clanek_blog' &paginate='1' &extenders='summary,dateFilter' &paginateAlwaysShowLinks='1' &tagData='documentTags']] 

[+previous+] [+pages+] [+next+]

&parents - určuje ID číslo složky

&display - počet zobrazených článků na jedné stránce

Nezapomeňte v nastavení stránky vypnout Ukládání do zásobníku (cache)

Ještě je potřeba kouknout do Zdroje - správce zdrojů - chunky. Vytvořte nový chunk s názvem clanek_blog.

<div class="clanekblog">

  <h3><a href="[~[+id+]~]" title="[+title+]">[+title+]</a></h3>

<hr>

   [+summary+]

 <div class="clanektags">Tags: [+tagLinks+]</div>

 <br>

 <div class="komentare"><a  href="[~[+id+]~]#commentsAnchor">Komentáře   ([!Jot?&docid='[+id+]'&action='count-comments'!])</a></div>

</div>

Poznámka: Nadefinovat css styl si musíte každý sám, dle vlastního uvážení

Komentáře u článku

Nakonec psaného článku připište {{Comments}}

Vytváříme šablonu (design) stránek

Pokud chcete vytvářet vzhled pro redakční systém MODx, je zapotřebí znát dobře tvorbu CSS a tvorbu layoutu. Nevyhnete se ani základům programovacího jazyka HTML.

Layout webové stránky se ukládá do databáze redakčního systému. Vkládá se pomocí Zdroje - Správa zdrojů - Šablona. Soubory např. Obrázky a *.css,  které jsou použity v šabloně se ukládají do  assets/templates.

Doporučovaný typ dokumentu

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

Meta tagy v šabloně, dle správného řazení

Určování kódování stránky (nastavuje se v administraci - nástroje - konfigurace systému)

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=[(modx_charset)]" />

Zobrazuje Název webu a název článku

<title>[(site_name)] | [*pagetitle*]</title>

Popis webu
<meta name="description" content="Sem ručně napíšete popis webu"/>

Klíčova slova
 <meta name="keywords" content="Sem ručně napíšete klíčová slova" />

Autor webu
<meta name="author" content="Jméno majitele webu" />

Copyright
<meta name="copyright" content="© Rok a název firmy" />

Web vytvořen
<meta name="generator" content="MODx" />

Robots
<meta name="robots" content="all,follow">

Cesta k uloženému webu
<base href="[(site_url)]"></base>

Nadefinování cesty k CSS stylu

<link rel="stylesheet" href="assets/templates/modxhost/layout.css" type="text/css" />

Nadefinování cesty k javascriptu

 <script src="manager/media/script/mootools/mootools.js" type="text/javascript"></script>

Poznámka: Veškeré meta tagy lze napsat do šablony ručně. Vůbec tím neovlivníte funkčnost systému.

Definované funkce v šabloně

Klikatelný název web
<h1><a href="[~[(site_start)]~]" title="[(site_name)]">[(site_name)]</a></h1>

Zobrazování názvu článku
<h2>[*longtitle*]</h2>

Zobrazování obsahu stránek
[*content*] 

Způsob napsaní názvu článku a obsah webu
<h2>[*longtitle*]</h2>

        [*#content*]

Menu

Pokud chcete zobrazovat menu s kategoriemi, vložte do layoutu [[Wayfinder? &startId='0']].

Různé definování menu

Více menu na různých místech stránky směřující na články nebo složky

V případě že chcete mít více menu na webu, napište ID číslo složky v které máte články nebo složky.  Pokud má složka ID číslo 15 bude vypadat vsuvka  [[Wayfinder? &startId='15']] . V menu se zobrazí seznam článku nebo složek. 

Poznámka: Pokud chcete mít kategorie v různých menu. Nezobrazujte danou složku (kategorii) v menu a vytvořte přímí odkaz na kategorii v šabloně.

Více článků v jedné kategorii

Pokud chcete mít vice článků v jedné kategorii a zobrazení v blogu. Vložte do složky příkaz

[[Ditto? &parents='2' &display='2' &removeChunk='Comments' &tpl='ditto_blog' &paginate='1' &extenders='summary,dateFilter' &paginateAlwaysShowLinks='1' &tagData='documentTags']] [+previous+] [+pages+] [+next+]

Nezapomeňte vytvořit Chunk s názvem ditto_blog

<div class="clanekblog">

  <h3><a href="[~[+id+]~]" title="[+title+]">[+title+]</a></h3>

<hr>

   [+summary+]

 <div class="clanektags">Tags: [+tagLinks+]</div>

 <br>

 <div class="komentare"><a  href="[~[+id+]~]#commentsAnchor">Komentáře   ([!Jot?&docid='[+id+]'&action='count-comments'!])</a></div>

</div>

Redakční systém MODx je dle mého názorů jeden z nejlepších  webových aplikací, který zároveň umožňuje do dodržovat všechny zásady SEO. Po přečtení článků plně věřím že jste pochopil jak se systémem pracovat a jak pro něj vytváří vzhledy.  MODx není složitý, jedná se zpíše jiný způsob tvorby a správy webových stránek.

Autor článku je čtenářem Maxiorel.cz a provozuje vlastní webové stránky na adrese www.sionpolit.cz.

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Komentáře k článku

návštěvník

Pěkný článek, na ModX jsem již narazil a protože Joomla mi nepřirostla k srdci, chci vyzkoušet jej, ale ještě jsem neměl moc času se v něm šťourat, takže mi tohle hodně pomůže, díky. Jen malá technická: HTML bych možná nenazýval programovacím jazykem :)

Přidat komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Nové diskuze
Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru