Novinky ve Windows 8 z první ruky

Tento týden probíhá konference BUILD, která přináší oficiální zveřejnění novinek ve Windows 8. Přednášky budou streamovány živě. Kromě toho v článku najdete jejich přehled tak, jak jej vnímám přímo na místě dění, tedy v kalifornském Anaheimu.

Se svými 450 miliony prodaných kopií patří Windows 7 bezesporu k velice úspěšným produktům. Nový operační systém staví na této základně a oslovuje i uživatele služeb Windows Live, kterých je asi 542 milionů. Co se čísel týče, od uvolnění Windows 7 Microsoft přidal 1502 změn v oblasti bezpečnosti a jiných úprav.

Nová Windows 8 jsou zamýšlena jako vylepšení „sedmiček", alespoň tak jejich představení pojal na prezentaci pro vývojáře Steven Sinofsky, šéf oddělení Windows. Tato vylepšení se týkají jak uživatelské části, kdy se objevuje nové rozhraní Metro, tak podporovaných platforem - Windows 8 poběží také na mobilních procesorech ARM.

Jak řekla Julie Larson Green, Corporate Vice President, Windows Experience, Windows 8 by měly umožnit takovou mobilitu, kdy ji budeme chápat jako práci na cestě, nikoli až po přesunu na nějaké místo. Podpora procesorů ARM dává Windows také nové možnosti využití.

Metro - nové uživatelské rozhraní ve Windows 8

Nové uživatelské rozhraní Metro nám ukázal Jensen Harris. Ať už Windows 8 poběží na tabletu, notebooku či na desktopu, nabídnou zamknutou obrazovku podobnou současných smartphonům - tedy na pozadí s volitelnou fotografií, s informacemi o došlé poště, datem a časem. Po odemknutí se do systému můžete přihlásit klasicky heslem, s využitím Windows Live ID nebo tak, že na dotykovém displeji „ťapnete" nebo pošoupáte na předem určená místa na zvolené fotografii. Jednoduché a efektivní.

Windows 8

Přepínání aplikací ve Windows 8

Jak jste určitě již zaznamenali, Windows 8 a rozhraní Metro nabídne koncept dlaždic. Ty nahrazují dosavadní ikonky, přičemž aplikacím nabízejí více prostoru k využití. Dlaždice mohou být dvojí velikosti, obdélníkové či čtvercové a je možné je slučovat do skupin. Je na vývojáři, jaké informace do dlaždice umístí a jak uživateli dovolí si tyto informace přizpůsobit.

Windows 8

Klávesnice na obrazovce ve Windows 8

Dlaždice jsou živé, čili v momentě, kdy je zobrazena startovací plocha, můžou na dlaždicích problikávat aktualizované zdroje RSS, informace o počasí, pohyby v kurzech akcií a podobně.

Celý koncept Metra je vytvořen tak, aby jej bylo možno ovládat jak pomocí dotykové obrazovky (nejčastěji s využitím jednoho prstu), tak pomocí počítačové myši (pravé tlačítko simuluje druhý prst při multitouch) nebo s využitím pera.

Windows 8

Výběr fotografií ve Windows 8

Posouvání dlouhých seznamů Metro řeší pomocí zoomování, kdy si položky zmenšíte a rychleji posunete. Přetažením dlaždic ke spodní části obrazovky vyvoláte panel s doplňkovými funkcemi, například pro seskupování dlaždic, jejich odstraňování čí změny.

Windows 8

Startovací obrazovka ve Windows 8

Na prezentaci jsme viděli ukázku aplikace Headlines, což je RSS čtečka z Windows 8 fungující v rozhraní Metro. Podobně jako jiné aplikace má k dispozici celou plochu obrazovky, neomezuje ji nějaký panel či programová nabídka. Doplňkové funkce programů jsou volány tak, že prstem či myší potáhnete z pravého okraje obrazovky dovnitř. Následně se zobrazí panel s různými funkcemi.

Windows 8

Windows 8

Headlines, podobně jako ostatní aplikace pro Metro, umožňuje definovat vzhled dlaždice, v tomto případě výběrem RSS zdroje či skupiny zdrojů, jejichž zprávy budou na dlaždici rotovat. V podstatě tak stačí, když si odemknete obrazovku počítače s Windows 8 a hned uvidíte co je nového, není třeba cokoli spouštět.

Koncept dlaždic je ve Windows 8 a Metru patrný i v jednotlivých aplikacích, kdy jsou v jejich formě zobrazovány například náhledy na video, fotografie, kontakty, či soubory. Ano, i práce se soubory probíhá v uživatelském rozhraní Metro, taktéž jsou postaveny souborové dialogy.

Jelikož je Metro jakousi nadstavbou nad klasickými Windows, umožňuje samozřejmě běh více aplikací. Posunem prstu zleva dovnitř do obrazovky, nebo opět klikáním u levého okraje pomocí myši, přepínáte obrazovky běžících aplikací. Je zajímavé, že se takto přepínáte jak mezi aplikacemi spuštěnými v režimu Metro, tak i mezi klasickou plochou s běžnými aplikacemi, jak je známe doposud. Na  obrazovku můžete umístit i více běžících aplikací najednou - například přehrávač videa může být dokován po straně, zatímco v hlavní části plochy budete hrát hru.

Další zajímavou vlastností rozhraní Metro ve Windows 8 je využití sdílecí funkce Share. Jakákoli aplikace ji může implementovat. Přirovnal bych ji k současné funkci Poslat zobrazované po stisku pravého tlačítka myši. Taky neslouží jen k odeslání něčeho pomocí e-mailu, ale třeba i pro umístění zástupce na ploše. V Metru je funkce Share uzpůsobena k tomu, abyste s její pomocí například rychle nasdíleli fotografie na Facebooku či jiné síti, odeslali text článku z webu či jenom odkaz na něj.

V Metru pracuje i prohledávání počítače - fulltextové hledání připomíná funkcemi i schopnostmi stávající Windows 7, jen v jiném kabátku. Líbí se mi, že v Metru můžete velice rychle změnit oblast hledání z lokálního počítače na webový vyhledávač (výchozí je samozřejmě Bing), nebo hledání omezit jen na obrázky.

Mimochodem, prohledávání obrázků i dokumentů se neomezuje jen na lokální počítač, spolupracuje i s daty, která máte na sociálních sítích a v cloudu, jako je SkyDrive. Propojení s online úložišti je ve Windows 8 patrné na každém kroku. Praktické využití například u prohledávání a prohlížení fotografií, kdy je jedno, kde se vlastně nacházejí, mi připadá velice šikovné.

Jak zmínil prezentující Chris Jones, Windows 8 zkrátka vědí, kdo je jejich uživatel, jaké sociální sítě a cloudová úložiště používá, a tomu se přizpůsobují. Uživateli tak nabídnou maximum komfortu pro jeho práci. Nebo se o to alespoň snaží.

Vývoj pro Windows 8 a Metro - Visual Studio 2011 a Expression Blend 5

Vývojové nástroje pro Windows 8 a nové rozhraní Metro na včerejší prezentaci pro novináře ukázal Aleš Holeček, Distinguished Engineer Windows. Jak nové aplikace fungují? Základem zůstává jádro operačního systému a jeho služby. Nad nimi je aplikační vrstva, pro kterou můžete psát s využitím XAML, C, C++, C# nebo Visual Basicu. Kromě těchto tradičních nástrojů však můžete sáhnout i po HTML 5, CSS3 a JavaScriptu a vystačit si jen s nimi.

Ano, pro rozhraní Metro nemusíte ve Windows 8 znát nějaký z pokročilejších programovacích jazyků, jako je C#. Microsoft si uvědomil, jak široká je komunita lidí schopných pracovat s HTML, CSS a JavaScriptem v porovnání s programátory v .NET a proto se rozhodl poskytnout další prostor novým vývojářům.

Přichází tak s webovými technologiemi na desktop, aniž by tyto běžely ve webovém prohlížeči. Jedná se o samostatné aplikace schopné pomocí JavaScriptu volat různé funkce v operačním systému. Pracuje se s WinRT, Windows Runtime API.

Visual Studio 2011

Visual Studio 2011

Nové Visual Studio 2011, které jsme měli možnost vidět, má už v nabídce kromě klasických aplikací pro web či desktop i právě šablony pro Metro. Jakmile si tedy vytvoříte prázdnou kostru aplikace typu Windows Metro Style, vznikne vám HTML soubor s hlavičkou a připojenými JavaScriptovými soubory a prázdné tělo stránky. K nim přibude ještě JavaScriptový soubor pro vaše funkce a CSS s výchozím nastavením vzhledu aplikace. Do něj můžete samozřejmě libovolně zasahovat a přidávat své definice.

Metro podporuje layouty z HTML 5, i lokální datová úložiště, se kterými nová definice HTML přichází. Hojně také sází na grafický prvek canvas. Visual Studio 2011 a jeho inteligentní nápověda pro dokončování kódu plně podporuje HTML, v definici vlastností CSS mě zaujalo, že při psaní barvy se automaticky nabídne paletka pro výběr.

Co se vzhledu aplikací pro Windows 8 a rozhraní Metro týče, můžete jej samozřejmě definovat sai ručním zápisem CSS. Mnohem pohodlnější a rychlejší je však využití nástroje Expression Blend. Ten možná u nás není tak známý, rozhodně už ale není nováček. V nové verzi je Expression Blend 5 propojen s Visual Studiem 2011 do té míry, že z VS můžete přes vlastnosti projektu otevřít jeho vizuální stránku rovnou v Blendu, kde jej také vidíte ve finální podobě.

S pomocí Blendu 5 ve vizuálním režimu vzhled aplikace upravíte, v živém Preview můžete rovnou vyzkoušet, jak se chová po spuštění a pak se vrátíte zpět do Visual Studia. Následně pak aplikaci „pustíte" do světa, například pomocí nového Windows Store.

Blend 5 má také možnost zobrazit vaši aplikaci v různých situacích, například si zde nasimulujete otáčení displeje tabletu.

Windows Store - co nabídne nový obchod na aplikace?

Microsoft dohnal konkurenci, která různé obchody na aplikace nabízí již delší dobu. Windows Store z pohledu vývojářů nabízí pohodlné provázání s Visual Studiem 2011, kdy při publikaci aplikace nastavujete její cenu, délku platnosti zkušební verze, kategorii pro katalog, podkategorii a následně vše odešlete ke zpracování. Aplikace projde různými testy a následně je zobrazena v obchodě uživatelům.

Jak Windows Store vypadá po uživatelské stránce je tedy zřejmé - nabízí různé kategorie aplikací, s možností jejich zakoupení či stažení zkušebních verzí. Uživatele informuje také o podporované platformě - x86/64 nebo ARM. Windows Store je sám o sobě aplikací běžící v uživatelském rozhraní Metro. Aplikace se po stažení automaticky nainstaluje a začlení do startovací obrazovky.

Pro vývojáře aplikací pro Windows Store ještě jedna zajímavá zpráva - stejnou sadu testů, která je použita pro schvalovací proces si můžete stáhnout a v podstatě si aplikaci otestovat před jejím odesláním do obchodu sami. Konkrétně se testuje bezpečnost, technické zpracování, podpis a několik dalších věcí.

Jak to bude s desktopem?

Klasický desktop z Windows 8 samozřejmě nemizí, jen je trošku upozaděn ve prospěch Metra. To samozřejmě není použitelné úplně vždy, takže stále máte možnost používat a vytvářet klasické desktopové aplikace, tak, jak jsme na ně zvyklí. Ostatně, obrázky a funkce vylepšeného Průzkumníka či kopírovacích dialogů ve Windows 8 již byly v minulosti na internetu zmíněny.

Windows 8

Správce úloh ve Windows 8

Zajímavě vypadá nová podpora tiskáren a jiných periferních zařízení, kdy jsou prakticky okamžitě po nalezení použitelné. Odpadá desítky minut trvající instalace ovladačů - za předpokladu, že výrobci budou tuto funkci ve Windows 8 podporovat.

Windows 8

Správa procesů ve Windows 8

Z aplikací, které znáte z minula, vás zaujme vylepšený Windows Defender - ten nyní kontroluje připojené USB disky a zamezuje jejich připojení v případě, že obsahují nebezpečné soubory. Zabezpečení systému Windows 8 se projevuje i při bootování - jestliže nepovolíte start z USB, pak počítač z tohoto média prostě nenaběhne - vyžadována je samozřejmě příslušná podpora v BIOSu.

Internet Explorer 10

Na prezentaci se objevil také Internet Explorer ve verzi 10, který bude ve Windows 8 zakomponován. I on funguje v rozhraní Metro a přebírá jeho ovládání popsané výše. Maximálně využívá plochu obrazovky, což v tomto případě znamená, že zmizel i adresní řádek a celá plocha je využita pro zobrazení obsahu webové stránky. Panel pro zadání adresy si samozřejmě vyvoláte posunem prstu po obrazovce (nebo myší); umístěn je na spodní straně.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 ve Windows 8 a rozhraní Metro

V Internet Exploreru 10 se objevují panely se živými náhledy stránky, přímo v Metru je samozřejmě možnost otevření nového panelu v režimu InPrivate.

Mimochodem, v rozhraní Metro Windows 8 nabízí automatické opravy textu a týká se to i IE10 - text s překlepem je podtržen a klepnutím na něj si zobrazíte nabídku s výběrem vhodných výrazů pro jeho opravu.

Windows 8 a podporovaný hardware

Nový systém Windows 8 poběží na stejném hardwaru, jako stávající Windows 7. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo už nyní přemýšlejí o upgradu. V porovnání se svými předchůdci mají Windows 8 dokonce sníženu spotřebu paměti díky jejímu efektivnějšímu využívání. V základu požadují 281 MB RAM pro 29 běžících procesů.

Bezesporu vás zaujme také bleskurychlý start systému, kdy je schopen naběhnout dříve, než signál na monitoru. Bez zajímavosti není ani vestavěná podpora pro USB 3.0 ve Windows 8.

Již brzy - recenze tabletu s Windows 8

O Windows 8 si na Maxiorlovi v průběhu týdne přečtete ještě další články, tolik alespoň základní úvod do novinek. K dispozici mám zapůjčen i tablet pro otestování nového systému v praxi, takže určitě čekejte jeho recenzi.

Tagy

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Autor článku: Jan Polzer

Tvůrce webů z Brna se specializací na Drupal, WordPress a Symfony. Acquia Certified Developer & Site Builder. Autor několika knih o Drupalu.
Web Development Director v Lesensky.cz. Ve volných chvílích podnikám výlety na souši i po vodě. Více se dozvíte na polzer.cz a mém LinkedIn profilu.

Komentáře k článku

návštěvník

Nechápu přemístění adresního řádku v prohlížeči dolů. Všechny prohlížeče mají adresní řádek nahoře, to se chce MS odlišit až tak, že změní uživatelům ovládání, na které jsou zvyklí, jako to třeba dělá Ubuntu (zavírání okna vlevo)? Jo, taky možnost, ale pak je otázka, u čeho uživatelům dřív dojde trpělivost... Nebo to v uživatelských testech vyšlo tak dobře, že stojí za to, do toho takhle říznout? Mno, jsem zvědav, jak se to vyvine...

návštěvník

Je potřeba si uvedomit, že většina dnešních uživatelů adresní řádek nepoužívá.

Používají jen odkazy a prohlikávají se z jednoho odkazu na druhý.

Profile picture for user Jan Polzer

IE10 bude ve Windows 8 jak v rozhraní Metro, tak v klasické desktopové podobě, do které si jej můžete přepnout. Tam to zůstává "normální".

návštěvník

A jak na tom bude IE10 ohledně zobrazení více stránek (taby)? V metru bude umět zobrazit jej jednu a desktopu více nebo budeme jednou stránkou omezeni i na desktopu? 

Profile picture for user Jan Polzer

Internet Explorer 10 dovede pracovat se záložkama i v Metru, viz screenshot v textu nahoře. Stačí, když prstem přejedete z horní hrany obrazovky dovnitř, nebo když vyvoláte adresní řádek. Zobrazí se náhledy otevřených stránek.

Ale je fakt, že neustále vidět nejsou, jako třeba v desktopu ve formě malých klikacích panelů. Při dotykovém ovládání mi ale současné řešení IE10 v Metru přijde v pohodě. Uvidíme, jak to bude ve finále, Windows 8 jsou nyní na půli cesty.

Přidat komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Nové diskuze
Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru