Insolvenční rejstřík

Využíváte online přístupu k Obchodnímu rejstříku nebo k Živnostenskému rejstříku? V těchto záznamech najdete mnohdy zajímavé informace o svých obchodních partnerech, případně zde snadno dohledáte chybějící fakturační údaje. Možná vás bude zajímat, že se připravuje také nový Insolvenční rejstřík.

Reklama

Výběrové řízení na vytvoření Insolvenčního rejstříku ukončilo Ministerstvo spravedlnosti koncem ledna letošního roku. Vítězem se stala společnost ICZ, která podepsala smlouvu na dodávku tohoto informačního sytsému někdy v dubnu.

Insolvenční rejstřík - co bude obsahovat?

Systém bude obsahovat seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich insolvenční spisy. Jeho přínosem bude zejména zavedení elektronického spisu, který umožní rychlejší komunikaci mezi soudy a tím i plynulejší průběh řízení. Insolvenční rejstřík přispěje i k větší transparentnosti úpadkové agendy, neboť všechny informace, u kterých to zákon umožní, budou lidem veřejně přístupné přes internet. Kdokoliv tak bude oprávněn k nahlížení do spisů nebo k pořizování kopií a výpisů.

Reklama

Komentáře

Tak, máme konec února 2008, insolvenční rejstřík je na světě, a k němu i webová služba.

Nevím, kdo to spáchal, nevím, co je za firmu CCA, ale úroveň webové služby je katastrofální. WSDL definice neodpovídá standardům, nástroje pro generování kódu si na něm vylámou zuby, a při pokusu o ruční sestavení požadavku na službu přesně podle "dokumentace", vyhodí služba výjimku, kterou beru jako epitaf služby:

500 Internal Server Error
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException:
String index out of range: -1
at java.lang.String.substring(String.java:1444)

Úroveň zpracování tedy mizerná a podpora žádná: na jakékoliv dotazy na jakýkoliv kontakt ministerstva nepřichází odpověď. Doufejme, že na projekt padne ze státního rozpočtu dalších pár set tisíc a službu bude možné dotáhnout do použitelného stavu.

Pro ty co nechtějí své partnery kontrolovat v ISIRu ručně je k dispozici projekt Pohlídáme.cz

Své dlužníky je doporučeno si nechat pomocí služeb automatického monitoringu hlídat, jestli se nedostali do insolvenčního rejstříku, aby se včas podala přihláška pohledávky. Insolvenční soud tuzemským věřitelům výzvu nedoručuje a je zcela ponecháno na věřiteli, aby si sám hlídal nebo nechal hlídat zveřejnění svého dlužníka v insolvenčním rejstříku. www.insolvencni-alarm.cz

Přidat komentář