Software ke stažení zdarma

Mnoho sharewarových a freewarových sbírek na internetu je prezentováno jako web, na kterém najdete stovky gigagabjtů softwaru ke stažení zdarma. Ovšem přemýšleli jste někdy nad tím, zda programy, které stahujete, jsou opravdu zdarma?

Musím si bohužel postesknout, že spousta lidí chápe zkušební verze programů jako něco, co mohou používat stále i po uplynutí zkušební doby. Sharewarové programy jsou tu od toho, abyste si je vyzkoušeli, nikoli používali neustále zadarmo.

Problémy s nákupem programů

Bohužel nákupu licencí k sharewarovým programům se staví do cesty řada překážek. Pro některé uživatele je problém nakoupit program přes internet – nemají internetovou platební kartu ani jiné možnosti. OSVČ - neplátci DPH nemohou nakupovat software ze zahraničí aniž by se stali plátci daně. Řada objednávacích formulářů je pro mnoho uživatelů příliš složitá. A tak bych mohl pokračovat…

Doufám, že objednávkový formulář k zálohovacímu programu Maxiorel Copy2Backup není příliš složitý a vám v nákupu nezabrání ani cena programu. Pokud budete mít jakékoli připomínky, rád uvítám váš názor.

Stahujte zadarmo

Když už jsem nazval tento článek jako Software ke stažení zdarma, tak vám předložím seznam programů, které si můžete zadarmo stáhnout z tohoto webu:

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Autor článku: Jan Polzer

Tvůrce webů z Brna se specializací na Drupal, WordPress a Symfony. Acquia Certified Developer & Site Builder. Autor několika knih o Drupalu.
Web Development Director v Lesensky.cz. Ve volných chvílích podnikám výlety na souši i po vodě. Více se dozvíte na polzer.cz a mém LinkedIn profilu.

Komentáře k článku

návštěvník

"OSVČ bez DIČ nemohou nakupovat software ze zahraničí aniž by se stali plátci daně"

Co prosím?????

To jste vzal kde? Máte snad na mysli, že zaplatíte DPH v tuzemsku (jako součást ceny), ne? Ale nikde není řečeno, že se musíte stát plátcem DPH, tedy se registrovat jako plátce...

Podle tohoto Vašeho výkladu by spousta lidí, co nejsou plátci DPH, prostě vůbec nemohla nakupovat do své firmy v zahraničí...

Profile picture for user Jan Polzer

No, je to tak... Trochu jem to upravil, správné vyjádření je OSVČ - neplátci DPH. DIČ má každý podnikatel ;-)

Zde je vyjádření od daňového poradce:

Přikládám na odkazy na konkrétní § v zákoně o DPH. Jde o §94 odst. 8, kde se praví, že stáváte v takovém případě plátcem daně. Dále v §95 odst. 10 je pak napsáno, že musíte podat přihlášku k dani nejpozději v den poskytnutí takové služby. Pokud koupíte a stáhnete software elektronickou cestou z webu, jde o elektronickou službu dle §10 odst. 6. O elektronickou službu nepůjde, pokud software koupíte na nosiči dat. Trochu ještě vysvětlím pojmy ze zákona. Vy jste osoba povinná k dani, protože uskutečňujete samostatně jako podnikatel ekonomické činnosti. Osoba povinná k dani nemusí být nutně plátce DPH, to může být jakýkoli podnikatel - fyzická nebo právnická osoba. Váš dodavatel software může být:
a. zahraniční osoba - osoba, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu nebo místo, kde se obvykle zdržuje na území Evropské unie
b. osoba registrovaná k dani v jiném členském státě - dodavatel registrovaný k DPH v některém z členských států Evrospké unie.

Pokud je Vaším dodavatelem osoba pod bodem a. nebo b., jste povinnen se registrovat k DPH.

Pokud by Vaším dodavatelem byla osoba z území Evropské unie, která není plátcem DPH v žádném členském státě EU, pak v tomto jediném případě nejste povinnen se registrovat k DPH.

Autor reakce nemá pravdu. Pouze v tom, že toto ustanovení zákona o DPH je nepříjemné pro podnikatele (právnické nebo fyzické osoby) - neplátce DPH. Podnikatelé - neplátci DPH nakupovat elektronické služby ze zahraničí tedy určitě mohou, nicméně jsou pak povinni se registrovat k DPH u nás se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími.

Zmíněné vyjádření bylo dnes konzultováno i na finančním úřadě - odpověď je pořád stejná a výklad zákona se nezměnil.

Citace §94 odst. 8:
"(8) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, které jsou poskytovány služby uvedené v § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 osobou registrovanou k dani v jiném členském státu, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, se stává plátcem dnem poskytnutí uvedených služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň již ze služeb poskytnutých tento den.

Citace §95 odst. 10:
" (10) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně, které jsou poskytovány služby podle § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 osobou registrovanou v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do dne, kdy jí byly služby poskytnuty.

Citace § 10 odst. 6:
" (6) Při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě, které nemají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, je místem plnění místo, kde má osoba, které je služba poskytnuta, sídlo, místo podnikání, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje, nebo místo, kde mají tyto osoby provozovnu, je-li služba poskytnuta pro tuto provozovnu, pokud jde o tyto služby:

a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné známky a podobného práva,

b) reklamní službu,

c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou podobnou službu, stejně jako zpracování dat, poskytnutí informací, překladatelské a tlumočnické služby,

d) bankovní, finanční a pojišťovací službu, s výjimkou nájmu bezpečnostních schránek,

e) poskytnutí pracovní síly,

f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů prostředků pro dopravu,

g) telekomunikační službu,

h) rozhlasové a televizní vysílání,

i) elektronickou službu,

j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo vykonávání podnikatelské činnosti nebo práva uvedeného v tomto odstavci,

k) poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění služby uvedené v tomto odstavci,

l) poskytnutí přístupu k přepravní, distribuční nebo přenosové soustavě pro plyn nebo elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo elektřiny jejím prostřednictvím, včetně přímo souvisejících služeb.

Za vyjádření tímto děkuji společnosti AccArt.

návštěvník

a budu psát lapidárně, jelikož se v podobných situacích už nedá jinak reagovat...

Pokud bych se kdykoliv dostal do situace, že - řekněme - budu do firmy potřebovat zahraniční shareware za dejme tomu 20,- ojro a zdejší bolševik mě coby neplátce DPH kvůli tomu bude nutit zaplatit jakousi DPH (za co vlastně a jakým mechanismem? - při nákupu čehokoliv se přece žádná DPH nikdy neplatí, naopak plátce ji může odečíst!) a samozřejmě podstoupit veškerá martyria s tím spojená, udělám jediné:

VYSERU SE NA TO

Jelikož se autorům software snažím neškodit (tedy nekrást), budu buď hledat jiný software, nebo to prostě koupím soukromě a státní moloch mi může vylízat prdel...

Kristepane, kde to žijeme? To má být onen svobodný trh v EU? Orwellistán se stává slabým odvarem skutečnosti. Jsem toho názoru, že 99% drobných podnikatelů o takovýchto čuňárnách zabalených do tisíců zbytečných slov a obezliček vůbec neví, tím spíš, že neplátce DPH pochopitelně ani nenapadne, aby studoval jakýsi "Zákon o DPH" (kuchař taky nestuduje předpisy pro strojvůdce). On totiž taky podnikatel (zejména drobný) spíš maká, až se z něj kouří a na druhé straně existují kokoti, jejichž jediným smyslem života je házet mu klacky pod nohy - ovykle čím dál rafinovanějším způsobem (a ještě jsou za to z jeho daní placeni). Nejlépe tak, aby se o nich ani nedozvěděl a oni ho pak mohli kdykoliv a za cokoliv pronásledovat... Nebo jsou možná zcela odtržení od reality - nevím, co by bylo horší, zda úmyslné škození nebo tupost... Perlička: naprosto úžasné je dělení software na elektronickou formu dodání a na dodávku na médiu (a s tím související různý přístup) - to musel vymyslet a schválit opravdu jen totální idiot. Když to pošlu poštou, neplatím; pošlu to mailem, zaplatím. Bez komentáře, na to nemám sílu....

Tedy, to jste mi hnul žlučí. Jediná šance ještě je, že si všichni výše zúčastnění nějak totálně popletli fakta a že podobná záležitost se týká dodavatele, nikoliv odběratele čehokoliv (tam bych to snad ještě jakžtakž logicky chápal, protože dodavatel přece poskytuje přidanou hodnotu a z té odvádí onen desátek bolšimu)...

návštěvník

toto

a podobné články, tam alespoň uplatňují zdravý rozum.

návštěvník

(pardon, matrixu) se zdá být neodvratnou - neboli skutečně DPH platí v jistých případech nakupující, a to i neplátce DPH, který o platbě DPH nikdy ani na vteřinu nepřemýšlel. Bolši ho zase o kus přidusil a dostal tam, kde ho potřebuje mít....

Do prdele s celou EU, etatismem, kolektivismy jakéhokoliv druhu, přerozdělováním a všemi dalšími podobnými humusy.

návštěvník

bohužel jste měl pravdu. Zdálo se mi to natolik neuvěřitelné, že moje první reakce byla nechápavá....

návštěvník

řada možností, jak tuto zparchantělost prostě vypustit. Kromě mnou už výše uvedených mě napadá ještě další: software nakoupí jiná soukromá osoba (tuzemec) a já ho od ní koupím na kupní smlouvu (což mi zase umožňuje Autorský zákon a jiné). Bude v účetnictví, autora neošidím a je vymalováno.

Tímto zdravím případné čtenáře z řad pracovníků bohulibých institucí typu finanční úřad, parlament (předkladatel dotyčného zákona a všichni, co pro něj zvedli ruku) apod. Jak se vám žije za cizí peníze? Dobrý? Nechce se vám občas při (nejen) ranním pohledu do zrcadla zvracet?

Profile picture for user Jan Polzer

nákup přes zprostředkovatele (pokud to tedy není dohodnutý známý) je bohužel většinou citelně dražší než koupě přímo od autora. To platí obecně o všech programech, které se v Česku prodávají dráž. Vlastně nejen o programech... Ale to už sem nepatří.

návštěvník

známého - zvlášť v takto finančně bezvýznamné (modelové) situaci. Jinak vcelku běžně dodržuju zásadu, že je lépe zaplatit přiměřenou provizi soukromému zprostředkovateli, než nacpat byť jen jedinou korunu do bezedného chřtánu státního molocha. Tím spíš, pokud se přitom dá vyhnout jakékoliv byrokracii a na celou transakci stačí jediný doklad.

Až jednou (zřejmě v říši fantazie) budou jednoduché a všem pochopitelné zákony o pár řádcích, které budou zajišťovat pouze nejnutnější odvody a bude průhledným způsobem zjistitelné, na co ty peníze byly použité, možná změním názor....

návštěvník

Nechte těch blábolů polivina z Vás neví o čem mluví!!!!

Profile picture for user Jan Polzer

no, kromě Vás jsme tu v diskuzi psali jenom dva. Takže by bylo fér říct, kdo podle Vás píše bláboly. Mimochodem, zatím jsem na tomto webu neuplatňoval cenzuru, takže nevidím důvod, proč někomu jeho "bláboly" zakazovat ;-)

--
Jan Polzer, Maxiorel.cz
software, poradenství, weby

Přidat komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Poslední komentáře
Nové diskuze
Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru