Surda36

Obrázek uživatele Surda36

Obsah uživatele

Dík za super článek a nápad využití píčka.

Co prohlížeče podporují, zjistíš třeba na http://findmebyip.com/litmus

Nezapomeň na AllowOverride All pro možnost používání .htaccess

Najdeš to v httpd.conf

 

<Directory "C:/web/www">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

Ahoj, dle uvedeného odkazu na fórum to jde.
Já to tak také používám. Jedná se o nastavení virtuální domény.

Například:
Na lokále v adresáři webserveru mám dva podadresáře projekt1 a projekt2.
K nim chci dvě virtuální domény neco1 a neco2.

Do souboru /etc/hosts přidej:

127.0.0.1 neco1
127.0.0.1 neco2

 

Do souboru /etc/apache2/sites-available/default přidej:

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/projekt1
ServerName neco1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/projekt2
ServerName neco2
</VirtualHost>

 

Restartuj Apache a poté již na lokále nepoužíváš http://localhost/projekt1 (nebo projekt2) ale http://neco1 (nebo neco2)

Pro wokna je to (předpokládám) stejné pouze jsou jiné cesty.