Jaké jsou metody uživatelského testování před uvedením výrobku na trh?

Testování je jednou z klíčových součástí podnikání. Ať už se jedná jak o testování samotných produktů či služeb, tak marketingových kampaní, které používáte pro jejich propagaci. Bez testování jste jako horolezec bez jištění – neopatrní, hrozí vám mnoho rizik a možná ani nedosáhnete cíle. Proto vám dnes představíme základní metody uživatelského testování, které byste určitě měli znát a umět využít.

Co je uživatelské testování?

Pomocí uživatelského testování zjišťujete na reprezentativním vzorku cílové skupiny, jak váš produkt nebo službu lidé hodnotí, jak na ně působí a jestli nemá nějaké závady. Případně se snažíte identifikovat, zda a jak by šel produkt nebo služba vylepšit, aby měl u zákazníků větší úspěch. Zkrátka se ujišťujete, že to, co se chystáte vypustit na trh, bude mít úspěch.

Uživatelské testování můžete provádět pomocí různých kvalitativních i kvantitativních metod, jako jsou průzkumy, rozhovory nebo pozorováním uživatelů při interakci s produktem.

Obvykle je testování součástí product managementu a provádí se během fáze návrhu a vývoje produktu, abyste včas odhalili, jestli splňuje potřeby potenciálních zákazníků.

Jaké jsou metody uživatelského testování?

Existuje několik různých metod, které spadají do kvantitativního či kvalitativního výzkumu. Každá z nich má svá pro a proti a hodí se pro využití v různých situacích.

1. Dotazníkové průzkumy

Dotazníky spadají do kvantitativního výzkumu. Můžete je použít ke shromažďování dat o postojích a chování uživatelů. Respondenti mohou dotazníky vyplňovat online, po telefonu nebo i osobně. Výhodu je, že díky nim shromáždíte odpovědi na širokou škálu témat, včetně spokojenosti uživatelů, relativně snadno vyhodnotíte jeho výsledky a získáte rychle velký počet dat. Nevýhodou je častá povrchnost těchto odpovědí. Dotazník většinou nejde tak do hloubky jako kvalitativní výzkumy.

2. Rozhovory

Jsou pro změnu příkladem právě kvalitativního výzkumu. Můžete je opět vést osobně, telefonicky nebo i videohovorem. Rozhovory se často používají k získání konkrétnějších a podrobnějších zpětných vazeb od uživatelů, které byste z dotazníku nezískali. Jejich výsledky se ale hůře zpracovávají a vedení rozhovorů je časově náročnější. Hodí se, pokud chcete získat hodně informací od menšího počtu lidí.

3. Uživatelské testování použitelnosti

Tato metoda uživatelského výzkumu je hodně praktická, používá především metodu pozorování. Spočívá v tom, že sledujete, jakou mají vaši zákazníci přímou interakci s testovaným produktem nebo službou.

Provádí se buď v „laboratorním“ prostředí, nebo přímo v terénu (v prostředí, které je pro produkt příhodné). V něm požádáte subjekty, aby produkt vyzkoušeli a sledujete, jak s ním zacházejí, jak se u toho proměňují jejich emoce, jestli nenaráží na nějaký problém apod. Cílem je najít případné problémy s použitelností produktu, zjistit, jak uživatelům vyhovuje a získat od nich co nejpodrobnější zpětnou vazbu ohledně jejich pocitů z produktu nebo služby.

4. A/B testování

Metoda A/B testování je porovnáním dvou verzí produktu nebo služby s cílem určit, která z nich funguje lépe. Obvykle se provádí náhodným zobrazováním různých verzí produktu/služby skupině uživatelů a následným měřením klíčových ukazatelů úspěšnosti, jako je konverzní poměr, míra prokliku nebo čas strávený na stránce. Provádí se především online, kdy pozorujete, která z verzí produktu/služby zákazníky více zaujme (a kliknou na ni apod).

5. Focus group

Tato metoda uživatelského testování je moderovanou diskusí probíhající v malé skupině lidí, kteří jsou reprezentativním vzorkem cílové skupiny. Pomocí skupinového rozhovoru se snaží výzkumník nashromáždit kvalitativní data a zpětnou vazbu o produktu nebo službě tím, že umožňuje účastníkům vyjádřit své názory, myšlenky a pocity ve skupině.

Hodí se je použít při shromažďování zpětné vazby ohledně konkrétních aspektů produktu nebo služby (jako je design, branding, reklamní kampaň…).

Vyhodnocení výsledků uživatelského testování

Jako při každém výzkumu i zde je důležité změřené výsledky porovnávat s dříve stanovenými cíli a záměry. Tímto způsobem můžete sledovat, jak dobře produkt splňuje potřeby zamýšlených uživatelů a zda existují oblasti, které je třeba zlepšit.

Také je dobré kombinovat více metod, jako jsou třeba dotazníkové průzkumy a testování použitelnosti, tím docílíte komplexnějšího pochopení uživatelské zkušenosti.

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Autor článku: placená inzerce

Články označené jako placená inzerce jsou obsah, za který zadavatel inzerce zaplatil provozovateli tohoto webu.

Komentáře k článku

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Poslední komentáře
Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru