Jaké byly Drupal Dev Days Vienna 2023?

V polovině července se uskutečnilo mezinárodní setkání vývojářů spojených s redakčním systémem Drupal. Putovní akce se letos konala ve Vídni, přilákala 330 účastníků ze tří desítek zemí. Dozvěděl jsem se spoustu novinek a tipů a taky si odbyl svou malou komunitní premiéru. Dostal jsem příležitost zapojit se do organizačního týmu.

Když jsem na začátku roku zaznamenal, že se Drupal Developer Days budou letos konat ve Vídni, zajásal jsem. Tam určitě pojedu, z Brna je to kousek a hlavní město Rakouska mám moc rád. Když mi o něco později poslal Miro Michalička pozvánku do programového výboru konference, jen to mou radost z konference zvýšilo.

Pravda, svou pomoc jsem předpokládal v mnohem větším měřítku. Každý týden probíhala videokonference, plánovali jsme s ostatními program a v první řadě vybírali tipy na přednášející, které oslovíme. Nejenom čistě z Drupal komunity. Několik lidí jsme chtěli oslovit i v Česku, ty jsem si vzal na starost já.

Bohužel záhy přišlo první zklamání. Zdaleka ne každý mi odpověděl. Jmenovat nebudu, jedná se o známá jména, se kterými máme možnost se setkávat na nejrůznějších konferencích. Čest výjimkám a vážím si Pavlíny a Michala, že mi jako jediní odpověděli. Byť to ve finále nedopadlo.

Nějakou dobu budu ještě zpytovat svědomí, co jsem mohl v komunikaci udělat jinak. Z pohledu organizátorů, nemohli jsme nabídnout nějaké velké odměny, nicméně cestovné a hotel byly samozřejmě hrazeny.

Snažil jsem se být nápomocný i v dalším směru. Pomáhal jsem s kontrolou newsletterů, přípravou několika postů na sociální sítě a také fyzicky. Běhal jsem jeden den po sále s mikrofonem. Málem jsem se rozpomenul na svá mladá léta, kdy jsem míval mikrofon v ruce pravidelně coby, řekněme, konferenciér, bavič.

Image
Jan Polzer, Drupal Developer Days 2023

Byla to každopádně skvělá zkušenost, nahlédnout pod pokličku organizace podobné akce pro stovky lidí z desítek zemí. Bude-li ještě nějaká další příležitost, určitě se opět zapojím. Ostatně je to i jedna z možností, jak vrátit komunitě to, že mám k dispozici Drupal, který mě slušně živí.

Pojďme se kouknout na jednotlivé přednášky, které jsem navštívil. Snažím se psát stále více úsporně a heslovitě. Berte to jako poznámky, které by vás mohly navnadit k přehrávání záznamů jednotlivých přednášek. Bylo jich samozřejmě více, než jsem stihl navštívit. Měli jsme tři přednášková pásma.

Keynote: Keeping Drupal competitive on the modern web

Přednášející Alexander Varwijk nás seznámil se svou historií Drupalu od roku 2011. Co máme dnes za oblíbené jazyky? JavaScript, TypeScript, Rust. Časová osa vývoje JavaScriptu a jeho knihoven. jQuery, Node, Vue aj. Podobně jsme si zrekapitulovali historii jazyka Rust a jeho frameworků (např. Iron nebo Warp). 

Proč se tím vůbec zabývat, když je Drupal postaven na PHP? Protože okolní svět používá i jiné technologie. SaaS, open source a serverless je kombinace pro stavbu a škálování nových projektů. Přednášející zmínil Shopify, Typeform, HubSpot, Mailchimp, a také headless CMS Kontent.ai nebo React Bricks.

PHP mnozí kritizují, ale možná neviděli věci, které tam přibyly s příchodem verze 7 a 8. Drupal má spoustu skvělých API, Field API, Entity API… Skvělé moduly: Drupal Commerce, Social Auth, OAuth2, Webforms, Message pro newslettery, ECA (místo Rules). Pro headless podpora v jádře s JSON:API a ECK. simpleSAMLphp Authentication.

SaaS poháněné Drupalem: distribuce Open Social, Twelvebricks, farmOS, Thunder.

Automatic Updates!

Seznámení s automatickými aktualizacemi Drupalu přinesl Nida Shah. Cílem je mít je v jádře, v tuto chvíli jako doplňkový modul. Skládá se ze správy balíčků a automatických aktualizací. Využívá knihovnu Composer Stager. Cílem Automatic Updates je aktualizovat jádro na pozadí se zapojením Package Manageru pro správu doplňkových modulů. Package Manager využívá také Package Browser pro procházení modulů a témat z Drupal.org.

Přednášející nám ukázal životní cyklus průběhu takové aktualizace. Neprobíhá přímo nad ostrými daty, vždy je vše řízené Composerem zkopírováno bokem, aktualizováno, změny jsou promítnuty do produkce a následně je kopie odstraněna.

Zajímavé jsou automatické aktualizace probíhající na pozadí, které řeší bezpečnostní aktualizace. Spustí se pomocí drushe nebo webového požadavku a upozorní vás na e-mail, pokud se něco nepodaří. Standardně jsou vypnuty a je třeba je aktivovat úpravou konfigurace.

Zmínka o projektu The Update Framework. Drupal.org jej podporuje.

Omezení automatických updatů: je třeba mít spustitelný Composer, používat https, nesmíte mít multisite a žádné nepodporované pluginy Composeru. Kód musí být zapisovatelný web serverem nebo terminálem. Modul vše kontroluje a zobrazí případné problémy.

Automatické updaty rovněž neřeší povyšování základní verze jádra, rollbacky. Rovněž nepracují s verzováním. Workflow modulu je upravitelné, lze využívat napojení na události v různých fázích procesu aktualizace.

Commerce Decoupled – NextJS and the commerce_api module

Seznámení s praxí vytváření e-shopu poháněného Drupal Commerce na backendu a pomocí NextJS na frontendu. David Peherstorfer.

Tipy na moduly: Drupal JSON API ParamsNext.jsDecoupled RouterCommerce API.

Modul Decoupled Router využijete na zjištění, jaká entita se nachází na zadané URL. Je potřeba pak navázat další request, abyste ji získali, ale lze to seskupit pomocí modulu Subrequests. V ukázce tímto vygenerovali statický web s produktovými stránkami pro e-shop. 

Jak vyřešili přiřazení zboží do košíku na statickém webu? Voláním backendu pro přihlášené uživatele, případě s pomocí Commerce-Cart-Token v localstorage a přiřazením poté, co se uživatel přihlásí. Samotné přidávání lze řešit voláním /jsonapi/cart/add.

They come from the Future (frontend stuff)

Základy webu, to je HTML, CSS a JavaScript. Co je zde nového? Nicolai Schwarz.

Content Security Policy. Seznámení s ochranou proti útokům XSS. Poslouží i jako ochrana proti tomu, aby vaši editoři hotlinkovali obrázky z jiných webů, stejně tak aby si kdokoli bez vašeho vědomí ládoval skripty do Google Tag Manageru. V Drupalu dva moduly. Content-Security-PolicySecurity Kit.

Obrázky? WebP a AVIF. Menší datová velikost a rychlejší načtení stránky.

:focus-visible. Rozlišení, zda je zaměření prvku z klávesnice nebo myši. Klasický :hover se při odjetí myši vypne.

Kaskádové vrstvy aneb CSS layers. Individuální transform vlastnosti translate a scale. Container Queries v CSS. Range Syntax – @media(400px <= width <= 800px){}.

Nové jednotky pro viewport. Kromě už známého vh je tu lvh, svh a dvh. A také lvw a lvi nebo svw a svi.

Nový HTML atribut inert. Říká prohlížeči, aby ignoroval interaktivitu v daném prvku. Hodí se například pro potlačení reakce na stránce poté, co otevřete boční menu a část stránky v pozadí je vidět. [inert] {opacity: 0.5}

Barevné prostory lab() a lch(). Použití je vhodné proto, že se dneska gamut blíží u moderních monitorů k P3, což má o 50 % větší pokrytí než sRGB. Vylepšení v podobě oklab() a oklch(). Nový zápis color() pomocí funkční notace. Nová funkce color-mix(), která vrátí mix dvou zadaných odstínů barev. Relativní barvy, kde s pomocí klíčového barva nastavíme rozdílnou barvu vycházející z nějaké původní.

Web Authentication API. CSS vlastnost text-wrap: balance. Zalomí text tak, aby řádky končily plus minus stejně. Podobně text-wrap: pretty

CSS Nesting. Podobně jako u SASS a jiných preprocesorů. Rodičovský selektor aneb :has(). View Transition API. Atribut a rozhraní Popover API. Atribut popoover a popover-target. Od dialogu se liší tím, že není modální.

::first-letter. Element search. Zatím neoficiálně @when a @else. Anchor-default pro nastavení pozice kotvy. WAI-Adapt. 

Image
Drupal Developer Days 2023

Visual Layout Suite for ambitious site builders

Povídání o modulu Visual Layout Suite a Cristian Aliaga. Demoukázka, jak pracovat s tímto modulem a jak vylepšuje základní Layout Builder obsažený v Drupalu. Výhodou je bezesporu to, že není závislý na žádném dalším modulu, jen na jádře Drupalu. Rovněž není potřeba přidávat cokoli do kódu. Obsahuje knihovnu šablon layoutů.

Přednášející mohli podle mého názoru pojmout své téma mnohem chytlavějším způsobem.

Generative AI and Drupal

Populární téma AI nechybělo ani na vývojářské akci pro Drupalisty. Přinesl jej Iztok Smolic. Pár lidí v sále už trénovalo svůj AI model, polovina využila nějaké API a téměř všichni mají zkušenosti s ChatGPT nebo něčím podobným.

Velmi stručné seznámení s tím, jak LLM fungují. Doplňují text a data podle vzorků, na kterých byly vytrénovány. Nekvalitní prompt vám vrátí podobně uspokojivou odpověď. Vstupy jsou omezeny počtem tokenů a může být poměrně náročné a drahé dodávat LLM vlastní kontext.

Jak můžeme AI použít s Drupalem? Kód je text a AI s ním umí pracovat. Využijete jej třeba na generování regexů, PHP nebo JavaScriptu. Problém je ale určitý termín, podle kterého se AI učila a od té doby mohou být nové verze Drupalu i jiných frameworků s pozměněným API. GitHub Copolit je postaven na OpenAPI GPT-3 a občas se trochu ztrácí a generuje nesmysly.

Moduly pro Drupal: Augmentor AIOpenAI / ChatGPT / AI Search Integration.

Ukázka vytvoření custom modulu pro komunikaci s OpenAI pomocí jeho API. AI předali v JSONu seznam všech polí a typů obsahu a informaci, že jde o Drupal 9. Na základě toho je schopna sama po zadání jednoduchého promptu zvolit vhodný typ obsahu a předvyplnit jej odpovídajícím textem.

Tip: BabyAGI.

Entities explained

Sascha Grossenbacher. Co jsou entity v Drupalu? Obsahové entity jsou obsah, termíny, uživatelé, soubory… konfigurační entity jsou role uživatelů, slovníky, views. Handlery jsou úložiště, formuláře, View Data aj. Bundles jsou například node type, slovník, typ média. Typed data je obecné API k popisu dat a datových struktur. 

Následovala ukázka CRUD v kódu a práce s entity query. Práce s podmínkami. Typické metody id(), label(), uuid() nebo toArray(). Link templates. Práce s přístupy. přes metodu access() ji lze aplikovat i na pole. Rozhraní. Typy polí a práce s nimi.

Ukázky různých postupů a řešení, kterým se raději vyhnout. Práce s překlady z pohledu kódu. Zobrazování entit pomocí EntityViewBuilderu.

Ve Twigu neexistuje obecná implementace šablon a jejich názvů a každý balíček si to řeší po svém. Existuje ale několik rysů, které dodržují všichni. Například node--view-mode.html.twig. 

Zobrazení pole ve Twigu bez HTML: {{ content.field_neco.0 }} 

Drush 11 má generátor pro vytvoření základní struktury entity a jejích hooků. 

Image
Drupal Developer Days 2023, Jan Polzer

Human machines and machine humans

Preston So nás po ránu rozproudil a na začátek povykládal, jak dlouho pracuje s Drupalem a kolik napsal knih. Pak se pustil do hlavního tématu. Bojíte se toho, co se nyní děje v technologiích? Závisíme na strojích stále více.

Probrali jsme otázky jako co nás dělá lidmi, jak moc se nám stroje mají přiblížit včetně našich negativních stránek, zda asistenční technologie pomáhají uživatelům najít požadované informace dostatečně rychle, rozdíly v mluvené angličtině oproti strojové a řadu podobných věcí na téma stroje vs. lidé a lidskost.

OpenAI se bojí toho, že umělá inteligence je schopna pojmenovat tvář na fotce.

Secure by Design: Integrating Security into Development

Janna Malikova. Rekapitulace, proč je třeba si svoje CMS maximálně zabezpečit a na jakých úrovních. Webová aplikace je totiž jenom jedna z nich, další např. infrastruktura, systém i uživatel. 

Mobile First, Accessibility First, Secure First. V USA mají CISA. Jak začít? CISA, OWASP. Používejte security.txt. HTTPS Strict Transport Security. HTTP Security Headers. Nezapomínejte na zabezpečení API.

Nepoužívejte ve Twigu filtr |raw. Použijte API funkci Xss::filter(). Pozor na oprávnění v YAML souborech k routám. Security-by-Design Starter Kit.

Why Module Builder should be in your developer toolkit

Seznámení s vývojářským modulem Module Builder přinesl Alvaro Hurtado. Po instalaci z administračního rozhraní zanalyzujete stávající web a modul bude vědět o veškerém kódu a nastavení vašeho webu. Z administračního rozhraní si pak vytvoříte kostry nových modulů pomocí formulářů a průvodce. Zároveň si naklikáte, jestli v něm mají být hooky, pluginy, typy entit, routy a formuláře, případně testy.

ECA, the no-code solution that empowers you to orchestrate your Drupal sites

Modul ECA: Event - Condition - Action je náhrada za populární Rules. Ukázal nám jej Jürgen Haas. Vznikl jako potřeba řešit podobné funkce jako Rules Drupalu 7, ale v prostředí Drupalu 9, na což Rules nebyly připraveny. Vývojáři se rozhodli začít znovu, se standardním UI a zveřejnit modul na drupal.org a pomoci tak ostatním, kterým se bude hodit. 

Redukuje potřebu mít vlastní modul v celé řadě případů, kdy chcete reagovat na nějaké události v Drupalu. Následovala živá ukázka. Na rozdíl od Rules se workflow v tomto modulu navrhuje pomocí diagramů. Po pravdě zatím nejpokročilejší rozhraní modulu, které jsem v Drupalu viděl.

Nastavení ECA jsou konfigurační entity, bez ohledu na to, zda přicházejí z UI modulu nebo odjinud. To modulu dodává další sílu. Nemá žádnou další zavilost, pracuje čistě s jádrem Drupalu 9 a novějším. 

Structured content within CKEditor 5. Do we still need Paragraphs?

Erik Erskine a jeho zamyšlení nad tím, zda oblíbený modul Paragraphs někdy není nadužívaný. Problém s paragrafy je také v případě, kdy máte asymetrické překlady, kdy různé jazykové mutace stránky potřebují mít obsah trochu jinak strukturovaný. Výhodou řešení pomocí entit a paragrafů je možnost jejich verzování a řízení přístupu. Stejně jako následné tahání dat z databáze, filtrování a řazení.

Tělo dokumentu z CKEditoru je uloženo jako serializovaný DOM. Máme tam třeba vlastní HTML značku pro <drupal-media />. Co jej tedy použít jako skládačku komponent? Bez potřeby kódování v PHP a znalosti API CKEditoru? Řešením je modul CKEditor5 Embedded Content. Umožní uživatelům vkládat připravené komponenty, aniž by měnili jejich HTML.

Tip na modul: CKEditor 5 Dev Tools, který do Drupalu přidá CKEditor 5 inspector.

CKEditor 5: One Small Step for Content Editor, One Giant Leap for Drupal

Vladimir Roudakov také povídal o CKEditoru. Vzpomínáte na Drupal 7 a modul WYSIWYG s podporou nejrůznějších editorů v Drupalu? Momentálně podporuje už jen dva editory místo kdysi asi patnácti. TinyMCE a CKEditor. Ten máme jako výchozí v aktuální verzi Drupalu, a to přímo v jádře. Najdete ho také v CMS TYPO 3 a Zendesku.

Co uživatelé CKEditoru v Drupalu chtějí? 

CKEditor5 byl od základů přepsán a začal v roce 2015. Moderní architektura, vlastní datový model, mobile friendly, vylepšení pro práci s tabulkami. Důraz na bezpečnost, brzy certifikace ISO27001 a SOCK2. Integrace do Drupalu 9 trvala přes dva roky.

Automatické formátování podobné markdownu, Zkuste napsat dvě podtržítka a text. V Drupalu 10.1 je konfigurovatelný blok kódu v textu. Následuje povídání o tom, jak hladce přejít z CKEditoru 4 na pětku. Čtverce letos končí podpora.

Some tips and warnings about moving away from being a developer and leading teams

Alvaro Hurtado přišel ještě jednou a povídal o tom, jak se změnila jeho práce po změně pozice. Cítí se jako superhrdina v důchodu, kóduje výrazně méně než dříve, píše dokumenty, účastní se meetingů, je těžké udržet práci pod kontrolou a chybí uspokojení z uzavřeného ticketu.

Odlišné problémy v odlišných oblastech. Cynefin framework. Práce manažera vyžaduje odlišný způsob myšlení než práce vývojáře. Většina práce vyžaduje komunikaci. Stanovte jasná očekávání. Nikdo se na začátku do manažerské role nehodí stoprocentně, každý máme nějaké nedostatky. Má smysl přecházet z vývojáře na manažera? Kvůli penězům to nedělejte. Pokud se přepnete, dejte si nějaký čas na adaptaci. A pokud vás programování plně uspokojuje, možná je tím, co byste měli dělat dále.

When AI Takes Decisions For Us - From Algorithmic Bias to Discrimination in the World

Carina Zehetmaier, právnička přes lidská práva. Její bratr studuje AI. Autor Google Bard řekl v 2017, že AI je nová elektřina. V roce 2022 ji definoval jako novou gramotnost. ChatGPT dosáhlo milionu uživatelů během pěti dnů. AI není přesně ohraničená jedna definice. Dále jsme se seznámili s problematikou pojmů spojených s AI a neurálními sítěmi.

Rizika AI? Např. smrtící autonomní zbraňové systémy. DeepNude. Odpovědi hlasových asistentů na zraňující dotazy, vnímají sexuální harašení jako komplimenty, viz ukázka Siri. Strach vs. přehnaná důvěřivost. Predikce kriminality, která výrazně znevýhodňuje některé barevné komunity.

The present and future of Drupal initiatives

Gábor Hojtsy. Na začátku upozornění, že půjde o Gáborovy názory, nemusí to být skutečná fakta. Co jsou iniciativy v Drupalu? Pomohou rozdělit vývoj Drupalu na několik úseků, umožní přispěvatelům být úspěšnější. Typy iniciativ: automatické updaty, project browser, vícejazyčnost nebo promo Drupalu jsou strategické iniciativy. Komunitní jsou bug smash, události, Drupal 7 soft landing. 

Jak se zapojit? Slack, videomeetingy, události jako jsou například Drupal Develeoper Days. Jaké kvality by měl splňovat správce iniciativy? Dobrý organizátor, komunikátor, team builder a dobrý architekt. Ovšem iniciativy potřebují tým. Finančně jsou některé iniciativy kryty společnostmi, typicky jde ale o nepřímé financování. 

Z původních několika málo iniciativ před dvanácti lety na mnohem větší proces zanášení změn do Drupalu. Pro Drupal 11 jsou iniciativy project browser, starter templates, automatic updates, recepty pro automatické sestavení nové instalace Drupalu. Díky nim bude možná jedno, zda je nějaký projekt součástí jádra.

DDEV – centerpiece of your local development platform

Seznámení s devops nástrojem DDEV v podání Mira Michaličky. Oficiální doporučené prostředí pro lokální vývoj na Drupalu. Výkonné, přizpůsobitelné, multiplatformní. Snadná konfigurace, jednoduché spuštění i zastavení kontejneru s Dockerem. Miro se dále podělil o informace, jak DDEV využívají v reálu v Jobiqo.

Controlling Drupal via ChatGPT: Is Drupal coming for your Job? Exploring creating Views and interacting with a Search API index.

Jamie Abrahams. Prompt je limitovaný počtem tokenů. Modul Search API AI. Ukázka jednoduchého zapojení AI do vyhledávání v Drupalu. Povídání o kontextovém učení a vektorech. Langchain, knihovna pro orchestraci chat agentů, která pomůže s řetězením promptů.

Drupal 10: What’s New and What’s Next

Výbornou přednášku předvedl Lauri Eskola. Co očekávají ambiciozní tvůrci (site builders) od Drupalu? Snadno použitelné nástroje, pohodlné ovládání pro editory a nenáročný způsob údržby webu.

Vylepšení pro site buildery:

Page Styles options in Views (Bricks plugin). Nově už je k dispozici více dílčích oprávnění pro práci s bloky. Single Directory Components jako experimentální podpora. Chybová hláška u výběru editoru v textovém formátu. Správa políček a nové rozhraní pro přidávání existujícího pole. Obsahuje filtr a také kopíruje nastavení z jiné instance, nikoli jen z defaultu. Nové rozhraní pro přidávání nového políčka. Vylepšené boční menu. Project Browser. Recepty. 

Vylepšení pro editory:

CKEditor5 Autoformát s podporou zkratek pro rychlé formátování pomocí hvězdiček a podtržítek. Stejně tak se rychle formátují seznamy a odrážky. Hromadné úpravy v přehledu obsahu jsou nabízeny v plovoucí spodní liště. Změny v agregaci CSS a JS. Drobná vylepšení v Layout Builderu. Zkoumají možnosti, jak jej přizpůsobit něčemu podobnému, jako je například Google Docs, tedy čisté editační rozhraní.

Snížení nákladů na údržbu a zabezpečení:

Automatické updaty, Composable Drupal.

Pro Drupal 9.5.0, 10.0.0 a 10.1.0 bylo uzavřeno 1795 issues. 

Godot <3 Drupal

Ruben Teijeiro. Godot je open source herní engine. GDScript, C++ a C#. Podporuje HTML5 a WebAssembly. Alternativy Unreal Engine nebo Unity. Live-Ops = cokoli, co změní hru bez toho, že by byl nutný release nové verze. 

Ukázky projektů v herním engine. Drupal může posloužit jako platforma pro obsah k těmto hrám nebo aplikacím. Následovala živá ukázka hry ukládající skóre dosažené hráčem do databáze Drupalu a stejně tak vytváření herních hrdinů v Drupalu, kteří se pak ve hře samotné vyskytují. Komunikace mezi obojím pomocí JSON:API.

AI assisted content editing with CKEditor5 & OpenAI

Raffaele Chiocca. Už několikrát zmíněný modul OpenAI / ChatGPT / AI Search Integration a jeho představení. Funguje jako asistent při vytváření obsahu v Drupalu. Podporuje celou řadu OpenAI modelů. Po zadání promptu v dialogu editoru vrátí text do těla dokumentu.

Kromě toho umí vygenerovat obsah na základě zadání, kdy vyplní jednotlivá nakonfigurovaná políčka. Má také integraci pro drush. 

Zajímavé je využití pro analýzu obsahu, kdy se v editaci zvolí pole a následně se zkontroluje, zda jeho obsah vyhovuje stanoveným podmínkám. Další využití je třeba pro překlady textů, přeformátování dokumentu nebo generování médií. 

UI Suite from the trenches: joys and struggles implementing a design system inside Drupal

Řešení pro design systém v Drupalu pomocí frontendového řešení, bez PHP, předvedl Florent Torregrosa. Ekosystém modulů pro poskytnutí tohoto řešení pomocí API. Komponenty, styly, layouty, příklady, proměnné.

Problém s layouy v jádře je, že jen anotace v PHP umožňují konfiguraci layoutu, nikoli definice v YAML souborech. 

Next Drupal admin UI improvements

Cristina Chumillas. Při vývoji tématu Claro měli spoustu nápadů, ale vše si ověřovali pomocí výzkumů. Tři persony, site administrator, site builder, content users. Card sorting a spolupráce s Laboratory Research University of Minnesota.

Modernější navigace: UX research, nový layout v Claro, téma vzhledu Gin… Proč? Různé persony tam hledají různé věci, ve vertikální podobě zabírá moc místa, chybí jí druhá lišta atd. 

Změny v designu: seskupení položek v bočním panelu, řešili různé způsoby, jak rozbalovat další úrovně menu a jak vše poskládat, aby se vešlo na obrazovku.

Změny v layoutu: řešili, jak přeskládat hlavní část s ohledem na sidebar v editaci, kam dát ukládací tlačítka, lokální úlohy, vertikální taby a další věci v administračním rozhraní. 

Vylepšení práce s políčky: přibylo filtrování při přidávání už existujícího pole. Výběr nového pole je ve skupinách s ikonkama.

Layout builder: řeší se 🙂

Dashboard: řeší se v Ginu, ale většina lidí dashboard vypíná, protože pro něj nemá smysluplný obsah. Byl nápad odstranit zkratky z jádra, ale snad nezmizí. Dashboard by mohl být tvořen entitami, což by umožnilo správu přístupů dle rolí. 

Ostatní chystané věci: Náhled aktualizovaný ihned, jakmile měním obsah, rovnou v cílovém zobrazení. Zatím jen koncept. Automatické ukládání se nyní odkládá, protože je spousta dalších věcí k řešení, ale bylo by fajn jej mít v jádře. Zatím řešení pomocí modulu Autosave Form, který by se snad měl časem do jádra dostat. Volitelné barvy, jako to umí například Gin. 

Jak se zapojit? Slack.

Shrnuto a podtrženo

Po třech a půl dni dospěla konference do svého konce. Zatleskali jsme sponzorům, přednášejícím i organizátorům. Dozvěděli jsme se řadu čísel:

  • 60 přednášek
  • 330 prodaných vstupenek
  • Návštěvníci z 30 zemí, v čele s Rakouskem, Německem, Švýcarskem, Španělskem a Maďarskem

Připomínka, že se koná další ročník německo-rakouských cen splashawards.de 2023.

Image
Drupal Developer Days 2023

Rozcházíme se na oběd, sprinty, kafíčko a postupně vyrážíme na cestu domů. Potkal jsem pár kolegů z Česka a Slovenska, byť bych čekal, že známých tváří tu uvidím více. Přeci jen, vstupné nebylo tak vysoké jako na DrupalCon. Využil jsem příležitosti se socializovat a udělal si nové známé z Rakouska, snad se opět brzy uvidíme.

V článku jsou použity fotografie autorů Christian Ziegler, Joris Vercammen, beta.robot, Sinduri Guntupalli a mé vlastní.

Další povídání o akci najdete v mém článku Drupal Dev Days Vienna 2023 a novinky v Drupalu na webu agentury Lesensky.cz, ve které stavíme weby s Drupalem.

Buďme ve spojení, přihlaste se k newsletteru

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracováním osobních údajů. 
Více informací v Ochrana osobních údajů.

Autor článku: Jan Polzer

Tvůrce webů z Brna se specializací na Drupal, WordPress a Symfony. Acquia Certified Developer & Site Builder. Autor několika knih o Drupalu.
Web Development Director v Lesensky.cz. Ve volných chvílích podnikám výlety na souši i po vodě. Více se dozvíte na polzer.cz a mém LinkedIn profilu.

Komentáře k článku

Přidat komentář

Odesláním komentáře souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů

reklama
Moje kniha o CMS Drupal

 

Kniha 333 tipů a triků pro Drupal 9


Více na KnihyPolzer.cz

Sledujte Maxiorla na Facebooku

Maxiorel na Facebooku

Hosting pro Drupal a WordPress

Hledáte český webhosting vhodný nejenom pro redakční systém Drupal? Tak vyzkoušejte Webhosting C4 za 1200 Kč na rok s doménou v ceně, 20 GB prostoru a automatické navyšováním o 2 GB každý rok. Podrobnosti zde.

@maxiorel na Twitteru

Maxiorel na Twitteru