Maxiorel GUI4UPX

Program GUI4UPX byl vytvořen jako jednoduchá pomůcka pro použití kompresoru UPX. V grafickém prostředí umožňuje zvolit soubor určený ke kompresi, nastavení její úrovně a spuštění. Soubory lze také jednoduše dekomprimovat. Jelikož se UPX ovládá pomocí příkazového řádku, zobrazuje GUI4UPX náhled na potřebný příkaz. Od verze 2.0 je možné naskládat a poté spustit nebo vyexportovat více těchto příkazů najednou.Klepnutím zobrazíte plnou velikost

Zajímavostí je vytvoření dávkového BAT souboru, díky kterému můžete velice snadno UPX spouštět. Tuto volbu využijí například vývojáři programů. Sám jsem tuto pomůcku používal při vývoji programů s využitím knihoven wxWidgets, jejichž velikost byla poměrně velká. Do verze 1.2 byl tento program vytvářen také s knihovnami wxWidgets a prostředím Dev-Cpp. Ve verzi 2.0 došlo ke změně a program je tvořen v prostředí MS Visual Studia.

Návod k použití:

  1. Nejprve zadejte cestu k souboru upx.exe. Zvolte si úroveň komprese, kde devítka znamená nejlepší kompresi, jednička nejrychlejší. Program umí zapnout i dekompresi souborů.
  2. Tlačítkem Přidat soubor zobrazíte dialog pro výběr souboru, který chcete komprimovat. Program poté vytvoří příkaz, který se zobrazí ve spodním editačním políčku. Takto si můžete připravit několik různých příkazů pro různé soubory.
  3. Tlačítkem Spustit tyto příkazy předáte systému k provedení.
  4. Program také dovede vytvořené příkazy uložit do dávkového souboru BAT. Ten vám umožní rychlé zavolání UPX s potřebnými parametry v případě, že často komprimujete stejné soubory, např. po sestavení exe souboru vytvářené aplikace.

Přehled změn:

vysvětlivky:
+ nová vlastnost, funkce
* změna chování programu, úprava funkce
! oprava důležité chyby
- odebrání některé vlastnosti nebo funkce programu

verze 2.1, vytvořena 21. ledna 2006

! opravena chyba znemožňující zpracování některých souborů s mezerou v názvu

verze 2.0, vytvořena 17. ledna 2006

* naprogramováno s využitím MFC a MS Visual Studia
* drastická změna velikosti z 1,87 MB na pouhých 192 kB
* nová verze je tedy asi desetkrát menší
+ možnost přípravy více příkazů
+ nový dialog "O programu" s odkazem na web

verze 1.2, vytvořena 3. srpna 2004

* naprogramováno s využitím wxWidgets a prostředí Dev-Cpp
* umožňuje vytvoření jednoho příkazu a uložení do souboru BAT

Plánovaná rozšíření programu (bez pořadí priorit):

  • podpora pro více jazyků
  • nabídka pro stažení UPX z webu

Stažení programu:

Jakékoli šíření programu mimo webové stránky www.maxiorel.cz vyžaduje souhlas autora! Zařazení do internetových archivů, na CD/DVD přílohy časopisů a podobné sbírky volně šiřitelného softwaru je předem dovoleno pod podmínkou, že autorovi programu bude zaslán e-mail s upozorněním o této skutečnosti.

Komentáře

Vyzkoušel jsem ten program a je docela dobrý, takový hodně jednoduchý

To jsem rád, že se líbil. Je to taková jednoduchá pomůcka.

Mimochodem, určitě vyzkoušejte také můj Copy2Backup, budu rád, když pak vyplníte dotazník s názorem ;-)

Tvořím weby. Nabízím poradenství pro Drupal. Jsem na Twitteru.

Přidat komentář