Čeština pro Nu2Menu

Přeložil jsem XML soubor pro Nu2Menu. Jedná se o doplněk BartPE, nástroje, který umožňuje na základě Windows XP vytvořit systém spustitelný z CD na jakémkoli počítači. Nu2Menu je jakousi obdobou nabídky Start. Soubor, který jsem přeložil můžete použít se systémem UBCD4Win (www.ubcd4win.com), který rozšiřuje možnosti původního systému vytvořeného pomocí BartPE. Na stránkách projektu UBCD4Win se dozvíte přesný postup vytvoření CD, včetně doplňujících obrázků.

Chcete-li použít český překlad nabídky, musíte nejprve vytvořit strukturu budoucího CD, avšak nevytvářejte pomocí BartPE ISO obraz. Původní soubor BartPE/Programs/Nu2Menu/nu2menu.xml nahraďte přeloženým. Poté vytvořte ISO image příkazem mkisofs.exe -iso-level 4 -force-uppercase -volid "BartPE" -b bootsect.bin -no-emul-boot -boot-load-size 4 -hide bootsect.bin -hide boot.catalog -o "ubcd4win.iso" "D:\bart\BartPE". Cestu ke složce si upravte podle své situace.

Pokud objevíte nějakou chybu v překladu, dejte mi vědět, například pomocí komentáře na této stránce.

Stahujte:

 

Přidat komentář